Ny standard bruktbilgaranti fra NBF

Publisert

NBF har laget en ny standard bruktbilgaranti. Denne kan alle NBFs medlemsbedrifter fritt bruke. Dokumentet, som kan fylles ut elektronisk, er tilpasset lovverkets krav til garantier ved salg av bil eller andre løsøregjenstander til forbrukerkunder.

Garantier brukt ved salg til forbrukere gir forbrukeren rettigheter i tillegg til de reklamasjonsrettigheter forbrukere har etter forbrukerkjøpsloven. Dette må eksplisitt stå i garantiteksten. I tillegg skal en garanti alltid gi forbrukeren økte rettigheter i forhold til det han eller hun har etter forbrukerkjøpsloven. En garanti kan altså aldri redusere de rettighetene forbrukeren har etter loven. Dersom det for eksempel er snakk om en feil som er dekket av garantien men som samtidig er en mangel som gir reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven, kan ikke selger kreve at forbrukeren betaler en egenandel for utbedring/reparasjon. Da kan forbrukeren kreve det som gir mest fordelaktig løsning; etter garantien eller etter forbrukerkjøpsloven, og etter loven har forbruker krav på kostnadsfri utbedring.

Ofte ser vi følgende enkle tekst om garanti i kjøpekontrakter for bruktbiler: "3 mnd/3000 km" (eventuelt annen varighet eller km-begrensning). Dette er alt som står. De fleste garantigivere ønsker at garantien skal være begrenset til en rett til reparasjon. Dersom dette ikke er presisert, bestemmer imidlertid en regel i forbrukerkjøpsloven at da har kunden rett til å velge mellom utbedring/reparasjon, prisavslag, heving og/eller erstatning – det vil si de samme alternativene som forbrukerkjøpsloven gir dersom det er snakk om en reklamasjon etter loven på grunn av mangler. Det er derfor viktig å presisere i garantiteksten at den kun gir rett til reparasjon. Også andre begrensninger av garantien må presiseres i garantiteksten, ellers vil forbrukerkjøpslovens regler "utfylle" garantivilkårene.

Det er naturligvis mulig å formulere bruktbilgarantier på andre måter enn det vi har gjort i NBF-bruktbilgarantien. NBF mener imidlertid at den teksten vi har laget er rimelig samtidig som det er sikret at den er innenfor lovverkets krav til garantier.

Alle NBF-medlemmer er velkomne til å ta den nye bruktbilgarantien i bruk. Den finnes i den digitale verktøykassen på nbf.no under "Bilsalg" (krever innlogging) >