Positiv tilbakemelding fra Skattedirektoratet

Publisert

Innføring av merverdiavgift på elbiler innføres fra 1. januar 2023.

NBF har blitt hørt av Skattedirektoratet. I vår henvendelse ble det argumentert for at registreringstidspunktet i Motorvognregisteret ville være et hensiktsmessig tidspunkt både for bransjen og skatteetaten. Skattedirektoratet har i denne saken jobbet svært raskt, og konkludert med at registreringstidspunkt er gjeldende.

Mia C Lindstad advokat NBF Foto Thomas Brun NTB NBF websize 72 dpi smilende front CROP.jpgAdvokat i NBF Mia C. Lindstad. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Det har vært knyttet stor usikkerhet til hvilket tidspunkt en bil kan anses som «levert til kunde» etter merverdiavgiftsloven. Spørsmålet har vært om bilen må ha være fysisk levert til kunde innen 1. januar 2023 for å unngå merverdiavgift på summen over kr 500 000 eller om man kan legge et annet tidspunkt til grunn.

NBF har i samarbeid med BDO drøftet den aktuelle problemstillingen, hvoretter NBF sendte inn en henvendelse til Skattedirektoratet på vegne av bransjen 22. november i år.

Uttalelsen kan du lese i sin helhet her >