Utvidelse Elvarebilordningen og justering av støtteberegningen

Nyhet, Bilsalg

Publisert

Enova utvider Elvarebilordningen slik at flere bilmodeller får økt støtte. Samtidig forbedrer de sin støtteberegningsmodell.

NBF-medlem? Se oppdatert oversikt over støttesatser her!

Enova utvider Elvarebilordningen – flere bilmodeller får økt støtte

Enova har inntil nå betalt ut støtte til elvarbiler klasse 2, slik de er definert i kjøretøyforskriften. Dvs. at det betales ut til biler i gruppe N1 Varebil (maks tillatt totalvekt 3 500 kg).

Det har i den senere tid kommet flere kjøretøy på markedet som er mellom 3 500 og 4 250 kg, og Enova utvider derfor ordningen til å også inkludere kjøretøy i gruppe N2 Lastebil, men med maksimal totalvekt under 4 250 kg. Kjøretøy tyngre enn 4 250 kg kan i eventuelt få støtte under Enovas øvrige ordninger slik som Tunge elektriske kjøretøy og Støtte til biogasskjøretøy.

NB! Endringen vil også gjelde for allerede innsendte søknader, hvor det er relevant. Enova jobber med den IT-tekniske løsningen for dette, de kan foreløpig ikke bekrefte nøyaktig tidspunkt for når endringen trer i kraft.

Bedret støtteberegningsmodell

Dagens støtteberegningsmodell ble introdusert i november 2020, og benytter data fra JATO til å beregne merkostnaden mellom en gitt elektrisk elvarebil og en tilsvarende syntetisk fossildrevet varebil. Beregningene gjøres ved hjelp av en multippel regresjonsmodell som tar utgangspunkt i flere attributter ved bilene, slik som egenvekt, drivhjul, osv., for å beregne merkostnaden. Merkostnaden har så blitt benyttet til å fastsette støttesats.

Enova har foretatt en gjennomgang av beregningsmodellen og testet en rekke andre statistiske tilnærminger og maskinlæringsmodeller. Konklusjon av dette arbeidet er at de nå vil benytte to modeller til å beregne merkostnad og med det støttebeløp. Måten dette fungerer på er at begge modellene brukes til å beregne merkostnad på hver enkelt bilvariant, dette vil da gi to tall for merkostnad. Det høyeste av de to tallene blir så valgt til beregning av støtte. Denne tilnærmingen gir bedre og større forklaringskraft i merkostnadsberegningen, og bidrar til at en del biler som i dag ikke får støtte nå vil få støtte.

Ingen bilmodeller vil ved denne endringen få mindre støtte.

Endringene trer i kraft fra 22.06.2022

NBF-medlemmer kan se oppdatert oversikt over støttesatser i digital verktøykasse, under bilsalg.