NBF krever at forsikring støtter verkstedene økonomisk

NBF er bekymret for innvirkningen de høye energiprisene har på kostnadsnivået til bransjen. I tillegg kommer alle andre økte kostnader, økt sykefravær. Det ser ut til at de høye strømprisene vil vedvare. Noe som gjør situasjonen alvorlig. Forsikringsselskapene bør ta noe av denne kostnaden.

- NBF har sendt brev til forsikringsselskapene og krevd at de bidrar til å støtte verkstedene ytterligere økonomisk. Dette har forsikringsselskaper blant annet i Danmark og Estland gjort. Vår gjennomgang viser at strøm-/fyringskostnader har økt med mellom 100 og 130 prosent. Det går rett på bunnlinja, og for mange er det kanskje hele bunnlinja, sier Knut Ole Magistad, fagsjef skade/lakk i NBF.  

Knut Ole Magistad alvorlig til nyhetsbrev.jpgKnut Ole Magistad. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Fordelt på bilgjennomganger er kostandene 445kr, pluss mva. Det kan sammen med andre økte kostander, gjøre forskjellen på balanse og underskudd for NBF-medlemmene.  

- Avtalene med forsikring er langsiktige og indeksregulert. Men det holder ikke i slike ekstraordinære tider. Derfor må det komme en særskilt justering på plass nå. Det må også være forsikringsselskapenes interesse at vi har sunne og levedyktige skade- og lakkverksteder som bidrar til mangfold, fortsatt kan investere i godt og sikkert utstyr, sikre enda bedre trygghet for felles kunder og legge til rette for bærekraftige løsninger, sier Magistad. – Vi er sikre på at forsikringsselskapene har forståelse for situasjonen, og forventer at de bidrar, legger Magistad til.  

Les brevet fra NBF til forsikringsbransjen her >