mekaniker som titter under en bil Foto: Maskot/NTB.

Vedtak om endring i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

Endringene i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy trådte i kraft tirsdag 1. februar 2022.

Forskriften er også oppdatert på Lovdata. Høringsdokumentene og høringsoppsummeringen med endringsforskrift ligger tilgjengelig her:

Forslag til endringer i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy | Statens vegvesen >

Kontrollinstruksen trer i kraft først 1. mars 2022.

Sammendrag av endringer:

I ny instruks for periodisk kontroll av kjøretøy er det i hovedsak under disse punktene vi finner endring for motorkjøretøy:

  • For lette kjøretøy (tillatt totalvekt opp til og med 3500 kg) skal mangelmerknad for rust på bremseskive ilegges dersom det er mer enn; - 25 % rust på en side av bremseskive på foraksel - 50 % rust på en side av bremseskive på øvrige aksler
  • Bremseveske kontroll av kokepunkt
  • Støtdemper/fjærbein flere sjekkpunkter -korrosjon, innfestning og defekter.

Her finner du "Kontrollinstruks versjon 4.0" med markerte endringer >

Her finner du "Veileder kontrollinstruks versjon 4.0" >