Veiledning til kravene til kvalitetsstyringssystemet for kjøretøyverksteder og kontrollorgan

Statens vegvesen har utarbeidet veiledning om hvordan kravene til kvalitetsstyring skal forstås.

-Vi har over tid, blant annet gjennom våre tilsyn, opplevd at virksomheter har ønsket en nærmere beskrivelse av hva som ligger i de forskriftsfestede kravene til innholdet i kvalitetsstyringssystemet, sier seksjonssjef i SVV, Sigve Austenå. 

Statens vegvesen har derfor - som et hjelpemiddel til bransjen - utarbeidet vedlagte veiledning om hvordan de nærmere kravene til kvalitetsstyringssystemet i praksis skal forstås. Veiledningen vil også bli tilgjengeliggjort på våre nettsider under sidene for verkstedbransjen, der dere vil finne den til enhver tid gjeldende versjonen, sier Austenå. 

Se veiledningen her >