Arbeidsgiver skal sørge for vask av arbeidsklær som kan være forurenset av kreftfremkallende kjemikalier

Nyhet, HMS

Publisert

Arbeidstilsynet har sendt ut informasjon til alle virksomheter innen bilglass, lakkering og reparasjon om vask av arbeidsklær.

Dette sier Arbeidstilsynet om vask av arbeidsklær

Kravet om at arbeidsgiver skal sørge for vask av arbeidsklær følger av forskrift om utførelse av arbeid § 3-17 om hygienetiltak. Innen bilglass, lakkering og reparasjon gjelder dette først og fremst arbeidsklær som kan være forurenset av kreftfremkallende kjemikalier. I risikovurderingen av alle kjemikaliene dere har, ser dere hvilke kjemikalier dette gjelder.

Arbeidsklær som kan være forurenset av kreftfremkallende kjemikalier skal ikke tas med hjem for å vaskes. Dette er for å minske risikoen for spredning av kjemikalier. Det er heller ikke gitt at vaskemaskinen hjemme hos den enkelte arbeidstaker klarer å rengjøre klærne for kjemikalier på en god nok måte. I tillegg kan rester av sandkorn, glass-støv, asfalt og lignende ødelegge eller påvirke effekten av vaskemaskinen. 

Større mekaniske bilverksteder har gjerne gode ordninger for vask av arbeidsklær gjennom eksterne firma, både for mekanikere og for de som skifter bilruter. Hos rene bilglassverksteder, gjerne med mange små avdelinger rundt i Norge, har Arbeidstilsynet imidlertid erfart at ansatte som regel vasker klærne sine hjemme. Dette er bakgrunnen for at vi har sendt ut denne veiledningen for å bidra til en endring i praksis.