Ny godkjenningsordning vil gi ryddigere forhold

Publisert

Arbeidet med godkjenningsordningen for manuell bilvask, hjulskift og dekkhotell har foregått over lang tid. Nå er den på plass med virkning fra 1. juli. Ordningen er et viktig skritt i riktig retning.

- Vi er veldig fornøyde med at dette kommer på plass. Nå blir det enklere å synliggjøre de seriøse aktørene, enklere å kontrollere virksomheter og ikke minst det blir ulovlig å kjøpe slike tjenester fra bedrifter som ikke er godkjent. Ordningen vil redusere svart arbeid, bedre HMS-forhold for ansatte og lovlige arbeidsforhold, sier Heidi Christine Lund, fagsjef HMS og kvalitet i NBF.

1O9A1090.jpgHeidi Christine Lund. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

NBF er veldig fornøyde med at denne forskriften endelig er kunngjort. Godkjenningsordningen vil være et bidrag i å redusere arbeidslivskriminalitet, som svart økonomi og bedre arbeidsforholdene både i den seriøse og mindre seriøse delen av bransjen. Norges Bilbransjeforbund setter høye kvalitetskrav til sine medlemmer og vi arbeider for at det skal være konkurranse på like vilkår. Denne godkjenningsordningen vil bidra i riktig retning.

- Godkjenningsordningen vil være til en stor fordel for den seriøse delen av bransjen, nå vil det bli mye lettere å vite om underleverandøren for eksempel klargjøring av bilene driver lovlig. I tillegg blir konkurransen fra useriøse og ulovlige aktører mindre, nå blir det enklere å konkurrere på like vilkår. Det er dyrt å drive lovlig. Og nå vil det bli vanskeligere for useriøse å etablere seg, sier Lund.

Alle godkjente virksomheter vil være synlig i et register på Arbeidstilsynets sider. Ansatte som utfører oppgaver som ligger under virkeområdet i forskriften må bære HMS-kort og bedriftene skal synliggjøre at de er godkjent i butikk og på nettsider. Renholds- og bygg- og anleggsbransjen har god erfaring med bruk at HMS-kort.

Om ny forskrift om offentlig godkjenning av virksomheter som tilbyr bilvask, hjulskift og dekkhotell, og for kjøp av slike tjenester:

Ny forskrift som trer i kraft 1. juli 2022 gjør det ulovlig å tilby og kjøpe renhold av bil, hjulskift og dekkhotell uten å være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er mulig å sende i søknad via Altinn fra og med 1. juli. Etter en halvtime etter innsending vil det være synlig i et register på Arbeidstilsynets sider at en har midlertidig godkjenning. Etter 1. juli må alle sjekke om de kjøper tjenester fra godkjente virksomheter som er omhandlet av denne forskriften.

Virkeområdet:
Gjelder virksomheter som tilbyr helt eller delvis manuelt renhold av bil, hjulskift og/eller dekkhotell. Godkjenningsordningen er ikke knyttet opp mot næringskode, men hva slags tjenester virksomheten tilbyr. Det vil kun være krav til godkjenning for de virksomhetene som ikke allerede er underlagt en godkjenning eller som krever særskilt arbeidstillatelse utstedt fra Statens vegvesen.

Virksomheter som skal bli godkjent må dokumentere:

 • Avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste
 • At virksomheten har verneombud
 • Skriftlige arbeidsavtaler
 • Yrkesskadeforsikring

Virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriften §15-1 må dokumentere

 • Gyldig utslippstillatelse
 • Gyldig avtale med kompetent serviceselskap for jevnlig driftstilsyn og tømming av renseinnretning

At de er registrert i:

 • Enhetsregisteret
 • Foretaksregisteret
 • Det sentrale folkeregisteret
 • Merverdiavgiftsregisteret
 • Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret

Økonomiske og administrative konsekvenser
Godkjenningsordningen skal ikke være brukerfinansiert. Virksomhetene vil da kun få kostnader i tilknytning til administrasjonen av søknaden, kjøp av HMS-kort og evt. til å betale for skilt/emblem som skal henges opp for å synliggjøre at en er godkjent.  

Forslaget til godkjenningsordningen kommer fra bransjeprogrammet BIL som Fellesforbundet og NBF var initiativtakere for.

Bransjeprogrammet BIL eies av Arbeids- og sosialdepartementet og ledes av Arbeidstilsynet, parter i programmet er Statens vegvesen, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Mandater er å vurdere alle mulige tiltak for å bedre arbeidsforholdene i bransjen som fremmer konkurranse på like vilkår. Bakgrunnen for forslaget om godkjenningsordning er store utfordringer i dele av bransjen knyttet til lovbrudd og lønns- og arbeiderforhold.

På oppdrag fra bransjeprogrammet BIL leverte Samfunnsøkonomisk Analyse en rapport i september 2020 som kartlegger arbeidsforholdene i bilbransjen. Les hele rapporten her >

Undersøkelse gjort i forbindelse med rapporten viser at rundt 60 prosent av virksomhetene mener det er liten sannsynlighet i å bli oppdaget av myndighetene ved lovbrudd. Men ved en kontroll utført i 2019, ble det uten unntak oppdaget brudd på arbeidsmiljøloven. Samfunnsøkonomisk analyse anslår at det er om lag 720 virksomheter som tilbyr bilvask/bilpleie, som vil bli omfattet av ny forskrift.  

Arbeidstilsynet har opprettet en informasjonsside om godkjenningsordningen. 

Finn godkjent bilvask/bilpleie, hjulskift og dekkhotell

Artikkel i Bilbransjen 02/22 på side 42