Scip-databasen klar for norske virksomheter 7. november

Publisert

Foto: ECHA

Leverandører av faste produkter som inneholder SVHC-stoffer fikk i 2021 en ny plikt til å informere EUs kjemikaliebyrå Echa via Scip-databasen.

Informasjonsplikten gjelder i hele EU/EØS og kravet er tatt inn i produktforskriften § 2-32. 

Plikten går ut på at virksomheter som plasserer produkter som inneholder mer enn 0,1% av stoffer på  i  (SVHC-stoffer, Substances of very high concern) på markedet i EU/EØS må legge inn informasjon i Scip-databasen.

Forhandlere og andre aktører i forsyningskjeden som leverer produkter direkte til forbrukere er ikke omfattet av denne plikten.

Nå kan også norske virksomheter oppfylle informasjonsplikten.

På grunn av tekniske og formelle hindringer har det ikke vært mulig for virksomheter fra EØS-landene, inkludert Norge, å melde inn sine produkter i Scip-databasen.

Fra og med 7. november 2022 er det imidlertid mulig også for norske virksomheter å oppfylle plikten sin.

Les mer hos Miljødirektoratet > 

NBF har også tidligere informert om dette, les artikkelen her >