Skifter du eksosanlegget når bremseskivene er slitt?

Nyhet, HMS

Publisert

Når en kunde forteller om uling fra forhjulet, bruker du verktøy eller teknikker for å finne ut hva som er galt. Men visste du at det også finnes gode verktøy, laget spesielt for dere i bilbransjen, for å jobbe med arbeidsmiljøet?

I bilbransjen har man et sett med manualer og anbefalinger fra fabrikant ved bruk, vedlikehold og reparasjoner. Bransjen ønsker at vi bileiere skal følge de oppsatte kontrollene for at bilen skal være sikker, unngå kostbare overraskelser og omfattende reparasjoner. Du som fagperson anbefaler også at vi bileiere understellsbehandler bilen og utfører regelmessig vask. Dette er enkle og billige forebyggende tiltak for vedlikehold av bilen.

Arbeidsmiljøportalen.pngIllustrasjon: Arbeidsmiljøportalen

Men hva har dette med ditt arbeidsmiljø å gjøre?

Som en autofil medarbeider i Arbeidstilsynet vil jeg få deg, som enten er leder, verneombud, tillitsvalgt, bilmekaniker eller kontorstøtte i bransjen til å tenke forebygging om arbeidsmiljøet ditt.

Vi vet at deres bransje, som flere bransjer, har arbeidsmiljøutfordringer dere jobber ekstra med.

Tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger, støv og disponering av kjemikalier, stadige krav om omstilling, enda flere krav om kompetanse for å møte elektrifisering, er noen av disse utfordringene. Disse kan over tid føre til økt sykefravær, tidlig pensjonering, gjennomtrekk og vansker med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Alt dette kan også være symptomer på problemer i arbeidsmiljøet. 

Når en kunde forteller deg om uling fra forhjulet så danner du deg et bilde av hva som kan være årsaken. Du bruker en rekke med verktøy eller teknikker for å finne ut av problemet før du reparerer feilen. Noen ganger kan dette bildet du har dannet deg føre deg til riktig reparasjon. Noen ganger ikke. Altså, du skifter ikke eksosanlegget hvis diagnoseverktøyet indikerer slitte bremseskiver, eller? 

arbeidsmiljøportalen2.pngIllustrasjon: Arbeidsmiljøportalen

På samme måte trenger dere noen konkrete verktøy for å fjerne symptomene på problemer i arbeidsmiljøet. Stami (forskerne), Arbeidstilsynet, Nav og Petroleumstilsynet, partene i arbeidslivet og bilbransjen kjenner utfordringene i bransjen og symptomer du skal være oppmerksom på. Vi har også verktøy og manualer du kan bruke for å utbedre ditt arbeidsmiljø.   

Vi har tilrettelagt for at du i din bransje kan se hvilke utfordringer bransjen har, hva bransjen deres er god på og hvilke verktøy dere trenger for å rette opp smårusk/feil i arbeidsmiljøet.

Minner dette om hvordan dere tenker rundt bilene? Å jobbe med arbeidsmiljøet handler om hvordan dere organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

Jeg har tre råd til deg som jobber i bransjen:

Dere i bransjen vet best hvilke reparasjoner dere bør foreta for å fikse et godt arbeidsmiljø.  

Husk at arbeidsmiljøet handler om arbeidet dere gjør hver dag på verkstedet / i bilsalongen. Det hjelper med andre ord ikke å skifte eksosanlegget når bremseskivene er slitt.

Lykke til med både jobben med arbeidsmiljøet og med å skifte bremseskivene! 

Av Abbas Sharifian, seniorrådgiver, seksjon for kunnskapsformidling inkluderende arbeidsliv, Arbeidstilsynet, februar 2022.