Samarbeidsmøte med Statens vegvesen vedr. enkeltgodkjenning og registrering av tunge kjøretøy

Nyhet, Nyttekjøretøy

Publisert

Portrett av Knut Martin Breivik.

Knut Martin Brevik, avdelingsleder NBF. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Alle som selger nye tyngre kjøretøy er kjent med prosessen med enkeltgodkjenning og elektronisk dokumentgodkjenning. NBF har vært involvert i prosessen helt tilbake til oppstarten på prosjektet i 2015.

Hensikten med den omleggingen som ble gjort var primært å oppnå forutsigbarhet og likebehandling.
Vi er alle kjent med at det har vært og fortsatt er noen "humper i veien" når det gjelder TS0/TS1 (elektronisk godkjenning/visning i hall).

NBF, Bilimportørenes Landsforening og Påbyggergruppen har jevnlig hatt samarbeidsmøter med Statens vegvesen for å følge utviklingen og melde tilbake erfaringer fra bransjen.

Den 14. desember hadde vi nok et møte med sentrale personer i Statens vegvesen, samt at det fra bransjens side var forhandlerrepresentanter og produktspesialister til stede.

Som kunde var Statnett invitert inn i møtet for å gi en orientering om deres utfordringer med godkjenning av tungtrekkere med tilstrekkelig totalvekt.

For interesserte lesere legges referatet fra møtet ved denne artikkelen, du finner det her >

Vi anbefaler også at man som tungbilaktør holder seg oppdatert ved å bruke informasjonssiden til Statens vegvesen som gjelder Enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy>