Mannsdominert bilbransje mener flere kvinner er viktig, men mangler strategi og mål for å komme dit

Publisert

Kun ni prosent av de ansatte i bilbransjen er kvinner*. En fersk medlemsundersøkelse for Norges Bilbransjeforbund (NBF) viser nå at seks av ti ledere mener at mangfold er viktig for bedriften. Likevel har bare to av ti bedrifter en strategi eller målsetning for å bli mer mangfoldige. Kun tre av ti mener at flere kvinner og mangfold er viktig for kundene.

Sammen med elbilprodusenten Polestar, Bilimportørenes Landsforening (BIL) og Elbilforeningen, inviterer nå NBF bransjen til dugnad.

«Vi må sette den lave kvinneandelen på agendaen sammen. Flertallet av bedriftslederne i bilbransjen forstår at mangfold er viktig for å sikre tilgang på kompetanse, et godt arbeidsmiljø og for å speile samfunnet. Det trengs et krafttak for å omsette intensjoner og ønsker til handling», sier Egil Steinsland, områdeleder i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

egil steinsland nbf 72 dpi.jpgEgil Steinsland. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Avgjørende for innovasjonstakt og vekst

I den ferske lederundersøkelsen svarer 63 prosent at mer mangfold er viktig for å sikre tilgang på arbeidskraft eller spisskompetanse. 74 prosent mener det er viktig for å skape et inkluderende arbeidsmiljø, og 71 prosent viktig for å speile samfunnet.

«Vi i Polestar mener at det er helt avgjørende å øke kvinneandelen i bransjen. Som en ny, høyteknologisk elbilprodusent ser vi ikke minst at kvinner er alfa og omega for innovasjon. NBFs undersøkelse viser at 56 prosent av lederne i bilbransjen generelt mener det samme. Men vi er for få. Da er det naturlig at bransjen løfter dette sammen», sier Kristin Fjeld, Kommunikasjonssjef i Polestar.

Behov for målrettet arbeid i bilfag

NBFs medlemsundersøkelse viser på den ene siden at 62 prosent mener å øke mangfoldet er viktig for bedriftens omdømme. På den andre siden erfarer kun 32 prosent at kundene etterlyser mangfold. Bare 11 prosent av lederne i bilbransjen er i dag kvinner.

«For å si det forsiktig, potensialet er stort. I bilbransjen er det mange små virksomheter, og hoveddelen av de ansatte er utdannet i et av bilfagene. I Norge har vi et svært kjønnsdelte arbeidsliv og bilfagene domineres av gutter. Jeg tror det er hovedårsaken, derfor må vi også jobbe for å gjøre bilbransjen attraktiv for jenter», sier Steinsland.

«Forskning viser at jenter inspireres av mennesker lik dem selv. De trenger unge kvinnelige rollemodeller, som de kan identifisere seg med. Derfor er det viktig at bilbransjen løfter problemstillingen i flokk. Vi kan sammen iverksette mange tiltak og tror at et eget kvinnenettverk er en vei å gå. Vi må skape et fellesskap som kan løfte frem rollemodeller og bidra med kunnskap og ideer til hvordan også bilbransjen kan bli mer attraktiv», sier Fjeld.

«Se til IT-bransjen i Norge, der det for bare femten år siden var kun 17% kvinner. Nå, etter år med satsning, er kvinner godt representert i de fleste IT-bedrifter», legger hun til.

 

*https://www.arbeidsmiljoportalen.no/bransje/bilbransjen/fakta-om-bransjen