Mer komplisert mva-innføring for elbiler

Publisert

Ap, og Sp er enige med SV om revidert nasjonalbudsjett. Den varslede kontantstøttemodellen vrakes, og det skal innføres en bunnfradragsmodell, det vil si innføring av mva på kjøpsbeløpet for elbiler over 500 000 kroner. Dette er mer komplisert. Nå er det helt sentralt å få på plass detaljene så raskt som mulig.

- For det første er det bra at det kom en avklaring allerede i revidert. På den andre siden har man valgt en modell for innføring av mva som er svært komplisert. Innrammingen blir derfor svært viktig å få på plass, og den må komme raskt. Bransjen må få tid til å implementere, og med mer komplisert modell jo mer tid trenger vi, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF. – Det blir mye arbeid i Finansdepartementet fremover. NBF vil følge prosessen tett for å bidra til en så god innramming som mulig, legger Steinsland til.  

Egil alvorlig til web 800 px.jpgEgil Steinland. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Momsfritaket for kjøpsbeløpet for elbiler under 500 000 kroner skal holdes uendret frem til 2025. I forbindelse med innføring av kjøpsavgifter for elbil skal det sikres at konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment opprettholdes 

- Det er selvsagt gledelig at momsfritaket beholdes uendret ut 2024. Formuleringen om at konkurransefordelene til elbiler skal opprettholdes betyr en avgiftsøkning på alle biler med utslipp i Statsbudsjettet for 2023. Det må bransjen være forberedt på, sier Steinsland.  

Støtten til elvarebiler økes i 2023. I forbindelse med statsbudsjettet for 2023 skal regjeringen sørge for at Enova øker støtten til el-varebiler fra 30 prosent til 40 prosent av merkostnaden.  

- Økt støtte til elvarebiler er gledelig, og helt nødvendig for å nå 2025 målene. Spørsmålet er om det er nok, sier Steinsland.