Foto: NHO.

Nå kan du søke plass på Female Future-programmet

Nyhet

Publisert

NHO Female Future er et anerkjent lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ønsker å satse på.

Hensikten med programmet er å mobilisere flere talenter, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, og slik bidra til at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv. 

Dette er et godt program for å utvikle seg i egen lederrolle og settes i stand til å ta større lederansvar.

NHO skal nå i gang med nye kull med Female Future-programmet og i år planlegges det to kull.

Søknadsfristen er 16. august.