Norges Bilbransjeforbund, Bilimportørenes Landsforening, Polestar og Elbilforeningen inviterer til panelsamtale om kvinner i bilbransjen i forbindelse med SHE-konferansen

Publisert

Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt, og i bilbransjen er denne utfordringen spesielt stor. Undersøkelser viser at kun 9 prosent av ansatte i bilbransjen er kvinner. På samme tid vet vi at mangfold er avgjørende for vekst, innovasjon og produktivitet, og for å nå bærekraftsmålene.

Panelsamtale kvinner i bilbransjen

Vi ønsker derfor å sette søkelys på situasjonen, diskutere løsninger og løfte frem gode rollemodeller. På sikt er planen å etablere et nettverk, hvor målet er å engasjere og inspirere kvinner i bilbransjen - og i neste omgang motivere kvinner som søker seg mot bransjen og unge jenter som tenker på å velge bilfag. 

Program: 
15.30-16.00 Kvinner i bilbransjen – hvor viktig er det for bransjen? Presentasjon av undersøkelse.

  • Egil Steinsland, Norges Bilbransjeforbund
  • Christina Bu, Generalsekretær i Elbilforeningen 
  • Ida Krag, Bilimportørenes Landsforening 
  • Petra Pettersson, Inclusion Lead Polestar

16.00-16.30 Kvinner i bilbransjen - hvordan kan bransjen og politikerne jobbe sammen for økt rekruttering av kvinner til en svært mannsdominert bransje? 

  • Egil Steinsland, Norges Bilbransjeforbund
  • Benedicte Bibow, Driftsdirektør Autostrada
  • Astrid Skaugseth, CEO SHE – fagkompetanse mangfold 
  • Flere navn kommer bl.a fra politisk side

Moderator: Anne Therese Gullberg, partner og bærekraftsansvarlig i Kruse Larsen