Ny mva-melding

Publisert

I år kommer både ny skattemelding og mva-melding for mange næringsdrivende. Mer enn 300.000 næringsdrivende skal levere mva-melding i nytt format innen 11. april. Skattemeldingen kommer i mars/april og skal leveres innen 31. mai.

Alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale til staten, eller staten skal betale til virksomheten.

Når man skal levere mva-meldinger for alminnelig næring for perioden etter 1. januar 2022, gjøres dette i en ny rapporteringsløsning som skal sikre en enklere, raskere og mer riktig rapportering.

Innrapportering fra regnskapssystem

Du kan fortsatt levere mva-meldingen fra regnskapssystemer som er lagt til rette for dette. Skatteetaten har jobbet tett med mange systemleverandører for at næringsdrivende skal kunne sende mva-meldingen direkte fra regnskapssystemet. Det anbefales at alle som benytter et regnskapssystem leverer mva-meldingen direkte derfra. Da vil mva-meldingen genereres basert på regnskapsdata, valideres og kan sendes direkte inn til Skatteetaten. Det er raskere og enklere, og det vil redusere muligheten til å gjøre feil. Du kan også logge inn på Skatteetatens løsning og levere der.

RF-skjemaene kan ikke lenger benyttes

Næringsdrivende som driver alminnelig næring med to-månedlig termin, kan ikke lenger benytte Altinn-skjemaene RF-0002 og RF-0004. Bare korrigeringer på terminer som gjelder før 2022 må meldes inn på gammelt format i Altinn.

Endringer kan gjøres av den næringsdrivende

Man kan raskt og enkelt endre både kontonummer og søke om å endre terminlengde ved å logge seg inn på Skatteetatens løsning for mva. Her får man enkelt oversikt over plikter, terminlengde, mva-meldinger med videre. Skatteetaten ønsker at næringsdrivende unngår å benytte kontaktskjema for å be om endringer knyttet til virksomhetens mva-registrering, men selv gjør dette i deres innloggede tjeneste. De aller fleste endringer vil da bli automatisk behandlet.

Erik 1O9A0018 websize.jpgArtikkelforfatter Erik Ramelow Lillejord. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Hva er nytt i den nye mva-meldingen

  1. Du fyller bare ut det som gjelder for virksomheten

Den nye mva-meldingen er fleksibel, og du rapporterer bare det som er relevant for virksomheten. Når du fyller ut mva-meldingen, legger du til kjøp og salg i den rekkefølgen som passer deg.

  1. Mva-meldingen er basert på SAF-T-standarden

For å gjøre det så enkelt som mulig å fylle ut mva-meldingen, har vi kategorisert SAF-T-kodene inn i mva-koder. Et eksempel på en mva-kode er Salg og uttak av varer og tjenester (høy sats). Mva-kodene skal gjøre det enklere for deg som ikke bruker regnskapssystem å finne fram til riktig SAF-T-kode. Dette er SAF-T-koder

  1. Mva-koder erstatter poster

Når du leverer mva-melding i nytt format, skal du bruke mva-koder. Se oversikt over hvilke mva-koder som tilsvarer postene fra den gamle mva-meldingen.

Nyttige lenker på Skatteetatens sider

  • Mva-melding:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/mva-melding/?310141=310147

  • Mva-register:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/registrere-endre-slette/

  • Om ny mva-løsning

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/modernisering/

Litt om ny skattemelding

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år. Skatteetaten har startet et arbeid med å forenkle skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Dette skjer gradvis de kommende årene.