Skatteetaten innfører gebyr ved kortbetaling av omregistreringsavgifter

Publisert

betalingskort

Foto: Pixabay

De nye retningslinjene trer i kraft fra og med 1. juni 2023, og da vil brukere av selvbetjeningsløsningene for motorvognavgifter bli belastet et gebyr ved bruk av bedriftskort.

NBF har sammen med bransjen lenge jobbet for at Skatteetaten skal innføre bedre og mer hensiktsmessige betalingsløsninger for omregistreringsavgifter i Autosys Kjøretøy bransjeløsning, der kortbetaling i dag er den eneste løsningen som tilbys for direktebetaling av omregistreringsavgifter.

Nå henviser Skatteetaten til det nye EU-direktivet PSD2 og innfører gebyr for disse kortbetalingene, og fremtvinger i praksis gebyrinnkreving for å kunne betale en avgift. NBF mener dette er en svært uheldig beslutning, sett i lys av at det per i dag ikke tilbys velfungerende betalingsløsninger som er gebyrfrie.  

NBF er kjent med at det pågår et arbeide hos Skatteetaten med å se på mer hensiktsmessige betalingsløsninger for omregistreringsavgifter, der både NBF og representanter fra bransjen har vært involvert og rådspurt i innledende fase. Det ville vært klokt å sluttføre dette arbeidet og konkludere med hvilke betalingsløsninger Skatteetaten kan tilby for fremtiden før man innfører gebyrer på de eksisterende betalingsløsningene.

Her er Skatteetatens informasjon om saken:

Den 1. januar 2023 trådte det nye EU-direktivet PSD2 i kraft. Dette har gjort at Skatteetaten nå har oppdatert sine retningslinjer for betaling med debetkort i selvbetjeningsløsningen for omregistrerings - og engangsavgiften. De nye retningslinjene er i henhold til det nye EU-direktivet.  

Før direktivet kom på plass har bruker ikke blitt belastet gebyr ved betaling av omregistreringsavgiften, bruker har derimot blitt belastet gebyr ved betaling av engangsavgiften med debetkort. 

Så langt i 2023 har ingen brukere blitt belastet gebyr i påvente av Skatteetatens nye retningslinjer.

De nye retningslinjene trer i kraft fra og med 1. juni 2023 og da vil brukere av selvbetjeningsløsningene for motorvognavgifter bli belastet med gebyr ved bruk av bedriftskort. 

For VISA debet vil kostnaden være 1,39 % av betalt beløp, og for MasterCard debet vil den samme kostnaden være på 2,64 prosent. Det er nettbetalingsleverandøren som håndterer og tar gebyret.  

Ved bruk av privat bankkort vil du ikke bli belastet gebyr. 

Kortbetaling i Skatteetatens løsninger lar deg sømløst fortsette med din førstegangs – eller omregistrering, akkurat som før.  

Det vil fremdeles være mulig å betale omregistreringsavgift og engangsavgift via din bank/nettbank, men da vil det ta minimum tre dager før kjøretøyets ovennevnte prosess kan avsluttes.  

De nye retningslinjene er i henhold til det nye EU-direktivet PSD2 som trådte i kraft 1. januar 2023.