Vil du bidra i NBFs politiske arbeid for bærekraftig bilbruk?

Publisert

Portrett av Ida Krag, smilende

Ida Krag. Foto: Thomas Brun/NTB kommunikasjon/NBF

Kjøpsavgifter, veiprising, overgangen til nullutslipp i næringstransporten, lade- og fylleinfrastruktur og nye EU-krav. Den bilpolitiske virkeligheten blir stadig mer kompleks – og bilbransjens rammevilkår er under press.

NBF etablerer derfor Bransjeutvalg for bilpolitikk – og søker medlemmer med engasjement og interesse for bilpolitikken. Vi ønsker medlemmer som jobber med både person- og nyttekjøretøy.

Hensikten med utvalget er å utvikle det bilpolitiske arbeidet i NBF, forankre posisjoner, dele kunnskap og styrke NBFs arbeid med politiske spørsmål av betydning for medlemmene.

I utvalget møter du flere fra andre medlemsbedrifter som ønsker å bidra i NBFs bil- og næringspolitiske arbeid.

Noen eksempler på saker/områder for bransjeutvalget:

Løpende politisk påvirkningsarbeid
Arbeid med statsbudsjett
Valgkamp
Nasjonal Transportplan
Klimamål for veitrafikken
Fremtidens bilavgiftssystem
Veiprising
Næringspolitikk, skatter og avgifter

Innenfor de fleste fagområder i bilbransjen har NBF bransjeutvalg bestående av 5-9 representanter fra medlemmene. Basert på erfaring vet vi at deltagere i bransjeutvalg finner stor egenverdi i arbeidet. Man får kunnskap og reell innflytelse på både med hva og hvordan NBF jobber for fagområdet.

Vi anslår ca. fire møter per år. Det vil være en kombinasjon av fysiske og digitale møter.

Interessert? Vi ser frem til å høre fra deg, gjerne innen 10. desember.

  • Ida Krag
  • Leder næringspolitikk