Spikeren i kista satt for forlenget Enova-støtte til elvarebiler og biogassbiler

Publisert

blankt vogntog kjører inn i solnedgang, speiler seg i vann.

Foto: NTB

Tirsdag 23. mai var det en avstemming i Stortinget om videreføring av Enova-støtten til elvarebiler og biogassbiler.

Se tidligere publisert artikkel angående NBF og en rekke andre organisasjoners innspill i forkant av avstemmingen > 

Dessverre ble de to forslagene nedstemt med følgende utfall:

«Stortinget ber regjeringen videreføre Enova-støtten til innkjøp av lette elvarebiler, og sikre at vi når målet om at alle nye lette elvarebiler som selges er nullutslipp i 2025.»
Votering: Forslaget fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne ble med 82 mot 18 stemmer ikke vedtatt.

«Stortinget ber regjeringen videreføre Enova-støtten til innkjøp av biogasslastebiler
Votering: Forslaget fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti ble med 68 mot 33 stemmer ikke vedtatt.

Vi er kjenner da at slaget er tapt og ber om at medlemmene utnytter muligheten som ligger i det korte vinduet fram til 31. mai hvor ordningene opphører.

Til informasjon så ligger det nå inne et forslag hos Enova fra bransjen om utsettelse av fristen på 18 måneder for registrering av biogassbil etter at søknad er innvilget.

Dette grunnet lange leverings- og byggetider. Det foreligger foreløpig ingen konklusjon fra Enova – vi vil informere dersom det blir en endring her.

  • Knut Martin Breivik
  • Avdelingsleder