DRIVE blir et fullverdig verktøy

Publisert

Portrett av Tore Rylander foran stor dataskjerm

Fagsjef bilsalg i NBF, Tore Rylander. Foto: NBF

DRIVE vil ha en bredere funksjonalitet enn noen av verktøyene som er på markedet i dag. Om kort tid vil pilotversjonen være klar til testing.

- Bilbransjen, de med skoa på, er tett på utviklingsprosessen. Vi vil tilby et verktøy som er enda bredere og bedre enn det som fungerer helt utmerket allerede i Sverige. Det skal ikke være behov for noe annet enn DRIVE når det er implementert.  

Tore Rylander

- DRIVE vil være et langt mer komplett bruktbilverktøy enn noe vi kjenner i dag. Du vil ha full kontroll på bruktbilhåndteringen, inkludert prosessverktøy og dashboard med full styringsinformasjon. Man vil ganske enkelt ikke trenge noe annet enn DRIVE, sier Tore Rylander, fagsjef bilsalg i NBF.  

Et bredt utvalg av Norges største bruktbilforhandlere vil være eiere av DRIVE sammen med NBF. For å sikre at DRIVE inneholder alt som er nødvendig er det etablert en egen referansegruppe som følger arbeidet tett, i tillegg er NBFs bransjeutvalg bilsalg involvert. Om kort tid vil den første versjonen være klar.  

- Bilbransjen, de med skoa på, er tett på utviklingsprosessen. Vi vil tilby et verktøy som er enda bredere og bedre enn det som fungerer helt utmerket allerede i Sverige. Det skal ikke være behov for noe annet enn DRIVE når det er implementert, sier Rylander.  

Som kjent håndterer DRIVE hele bruktbilprosessen. Fra innkjøp, kalkyle og mottakskontroll til interne bestillinger, annonseutforming, annonsering og oppfølging. I tillegg er mange av prosessene automatiserte/digitaliserte som for eksempel berikning med utstyr, prisvurdering, alle interne behov fra takst, arbeid, foto og publisering.  

- Alle som jobber tett med DRIVE er svært trygge på at dette blir et fullverdig verktøy. Et verktøy som er enklere og med bredere funksjonalitet enn noe som er på markedet i dag. I tillegg til den strategiske viktigheten av etableringen av DRIVE, vil den praktiske positive konsekvensen ute hos hver enkelt forhandler være stor, sier Rylander. – Vi gleder oss til å vise DRIVE frem "live" for bilbransjen når det er klart, legger han til.