Knut Fordal har gått bort

Publisert

NBFs æresmedlem Knut Fordal gikk bort etter lengre tids sykdom torsdag 24. august 2023.

Knut overtok sammen sin bror Sverre familiebedriften Prøven Bil AS i Trondheim etter deres far, og utviklet denne til en svært markant bedrift som leverte utmerket kundeservice og i en årrekke ble kåret til landets beste Peugeot-forhandler. I 2016 solgte de bedriften til Bertel O. Steen.

Foto: Adresseavisa

Knut var den lengst sittende tillitsvalgte i NBF, fra han ble valgt inn i NBFs bilverkstedsutvalg i 1972 til han ble utnevnt som æresmedlem under generalforsamlingen i 2003.

I sitt innlegg under nevnte generalforsamling poengterte han hva disse årene som tillitsvalgt hadde betydd for ham personlig og i forhold til kunnskap for egen bedrift. Han oppfordret deretter representantene i generalforsamlingen til å ta tillitsverv i NBF, for egen og bilbransjens del.

Dette engasjementet, og evnen til å se det større bildet ut over egen bedrift, var noen av egenskapene Knut besatt og som NBF og bilbransjen nøt godt av i flere tiår. Knut var et eksempel til etterlevelse og har satt store og solide avtrykk i norsk bilbransjes historie.

Knut Fordal begraves fra Leinstrand kirke i Trondheim fredag 8. september hvor NBF vil være representert.