Opplæringskontorene må kunne drive opplæring!

Publisert

Portrett av Egil Steinsland

Kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

I forslaget til ny opplæringslov ble opplæringskontorene nesten fratatt muligheten til å spille en sentral formell rolle for bedriftene. Dette klarte vi, blant annet NHO og LO i spissen, å stanse. I forskriften som nå er på høring ser vi tegn til mye av det samme.

For NBF er opplæringskontorene det viktigste verktøyet bedriftene har for å sikre utdanningen av flere fagarbeidere. I tillegg har bedriftene direkte innvirkning på opplæringskontorene gjennom eierskap eller medlemskap, i motsetning til for eksempel skoleverket og læreplaner.  

I forrige runde, når lovforslaget var på høring, stod også blant annet NHO og LO i spissen for at opplæringskontorene skulle være part i lærekontrakten Sik ble det, opplæringskontoret skal riktignok ikke godkjennes som lærebedrift, men kunne ha en formell rolle.  

I forskriften blir forslaget for kategorisk når det sier at enten er samarbeidsorganet (dvs. opplæringskontoret i de fleste tilfeller) godkjent som lærebedrift, eller så kan de ikke drive opplæring. Denne avgrensningen vil de fleste mene er lite praktisk hensiktsmessig – også NBF, NHO og LO. Det burde være åpenbart at opplæringskontoret skal kunne drive fornuftig tilrettelegging og gjennomføring av opplæringsoppgaver der det er hensiktsmessig.  

Forslaget i forskriften om å frata opplæringskontorene muligheten til å drive opplæring må legges søppelkurven.