NBFs fagpersoner gir råd, sørger for informasjon, holder innlegg og mye annet til medlemmene. Dette er inkludert i medlemskontingenten. NBFs fagpersoner har som hovedmål å støtte samt bidra til å øke kompetansen til lederne hos våre medlemmer.

Dette er noen av de rundt 1.200 sakene vi hjalp til med i 2020
 • Stadig flere medlemmer tilbyr nye elbiler, og har spørsmål knyttet til håndtering av merverdiavgift i forbindelse med levering.
  Resultat: NBF gir konkrete råd om hva som må regnes som avgiftsfri omsetning og hva som er avgiftspliktig.
 • Mange forhandlere opplever kundeklager på produktegenskaper ved elbil etter levering.
  Resultat: NBF utarbeidet veileder for overlevering av ny elbil i samarbeid med forhandlere og importører.

 • I starten på koronapandemien var skadeverkstedene bekymret for likviditetsutviklingen.
  Resultat: Antall kredittdager som forsikringsselskapene normalt har ble redusert fra 30 til 2 dager

 • Under koronapandemien ble likviditetssituasjonen utfordrende for bilombyggerne.
  Resultat: NAV som finansierer bilombygg mulighet for tidligere fakturering.

 • Skadeverkstedet var usikker på en rekke forhold før det skulle reforhandle samarbeidsavtale med et forsikringsselskap.
  Resultat: Verkstedet fikk med seg en lang og god argumentasjonsrekkefølge til forhandlingene.

 • Et lite verksted med kun noen få ansatte slet med å finne en ny stedfortreder for teknisk leder.
  Resultat: Verkstedet søkte- og fikk innvilget fritak for stedfortreder pga sin størrelse.

 • Verkstedet sto i fare for å ikke få starte drift i nye lokaler pga lang behandlingstid i kommunen.
  Resultat: Kommunen prioriterte saken og verkstedet startet drift som planlagt.

 • Under korona har det vært mange spørsmål og henvendelser om ulike støtteordninger til næringslivet.
  Resultat: NBF har jevnlig gitt orientering om tilgjengelige ordninger, innhold og frister.

 • Godkjente verksteder ønsket å tilegne seg kunnskap om ny verkstedforskrift.
  Resultat: De deltok på digitalt kurs i ny verkstedforskrift.