Reflektor

HMS

NBFs medlemsfordel: REFLEKTOR. Reflektor er en elektronisk egenevaluering av kvaliteten til bedriften. Du vil også få tilgang til veiledning dersom egenevalueringen viser at det er forbedringspotensial.

NBF-medlemskapet skal stå for kvalitet. Medlemmene forplikter seg til NBFs etiske retningslinjer. Med REFLEKTOR får du hjelp til å sikre at bedriften din innehar den nødvendige kvaliteten. Samtidig vil økt kvalitet være en konkurransefordel.

Vi ønsker å gi medlemmene et verktøy for å heve kvaliteten i bedriftene. Ved å gjennomgå undersøkelsen som inneholder seks områder; Kvalitet, Kompetanse, Underleverandør, Personal, Kunde og HMS, vil man lett få oversikt over hvilke områder som bør forbedres. Daglig leder kan svare på alle spørsmålene eller sende e-posten/lenken videre til ansvarshavende for de ulike områdene. Når alle svarene er besvart, trykker du send og vil omgående få se resultatet for din bedrift og kan sammenligne med gjennomsnitt av de andre bedriftene som har besvart undersøkelsen som er tilsvarende store som dere. Du vil få tilgang på veiledning der det er forbedringspotensial.

Kvalitetsarbeid er et pågående arbeid, som bør ha høy prioritet for å hele tiden kunne forbedres, slik at bedriften ikke mister konkurransekraft. 

NBF behandler alle dataene konfidensielt, bedriften som svarer har kun tilgang til egne resultater. Eksternt bruk av resultatene vil skje kun på aggregert nivå.

REFLEKTOR - Øker kvaliteten hos hvert medlem, bransjen og vil bedre bransjens omdømme.

Har du noen spørsmål ta kontakt med Heidi Chr. Lund på heidi.lund@nbf.no, eller medlem@nbf.no evt. på mobil 926 52 464.

Vi anbefaler bruk av nettleseren Chrome. 

FORDELER
  • Bedriften får egen kvalitetsscore, ser utvikling over tid
  • Kan sammenligne seg med snittscoren til andre bedrifter av samme størrelse
  • Får oversikt over spørsmål der de ikke får toppscore
  • Tilgang til veiledning
  • NBF får tatt temperaturen på bransjen
KONFIDENSIELT
  • Bedriftene som svarer har bare tilgang på egne resultater. Men kan sammenligne seg med et bransjesnitt
  • NBF har tilgang til alle bedrifters skjema
  • Alle resultater behandles konfidensielt
  • Ekstern bruk av resultater skjer kun på aggregert nivå