Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Kvalitet og HMS

Sikkerheten på arbeidsplassen er viktig. Ingen vil risikere at det skjer arbeidsulykker eller at noen blir syke av å være på jobb.

Likevel opplever mange at HMS er fryktelig vanskelig og arbeidskrevende. Derfor har NBF og NHO egne rådgivere som kan gi bransjespesifikk veiledning i HMS-spørsmål. Lurer du på noe med hensyn til risikovurdering, internkontroll, inkluderende arbeidsliv eller andre relaterte temaer, kan du ta direkte kontakt med oss.

Når arbeidstakerne har det bra på jobben, så produserer de mere og det er lønnsomt for bedriften. Investering i arbeidsmiljø er lønnsomt. NBF medlemmer forplikter seg til et etiske regelverk. Bilbransjen har sine utfordringer mht til arbeidsmiljø, det er flere som har tungt arbeidet og som blir eksponert for eks. kjemikalier. Derfor er det så viktig å ha gode systemer for å redusere denne risikoen. NBF har også flere rammeavtaler med tilbydere av systemer som letter på HMS arbeidet. NBF jobber for å hjelpe bransjen å heve kvaliteten og omdømme.  

 Her kan du lese mer om vårt HMS-arbeid >