BUS AS leverer programmer for kvalitetssikring/HMS, takst og PKK.

Hovedmålet med samarbeidet er å utnytte de ressursene som NBF og BUS besitter slik at partene gjensidig oppnår fordeler de normalt ikke ville fått uten et formelt samarbeid.

NBFs medlemmer får redusert pris på bruk av produkter fra BUS. 

Kontakt BUS AS, telefon: 67 57 52 52 eller e-post: firmapost@bus.no

BUS kvalitet.pngKlikk her eller på bildet for å lese mer om BUSkvalitet >