Norsk Gjenvinning AS

NBF har forlenget rammeavtalen med Norsk Gjenvinning AS. Norsk Gjenvinning jobber kontinuerlig med å utvikle nye og mer bærekraftige løsninger for håndtering av avfall. Målet vårt er å sørge for at så mye avfall som mulig kan bli til resirkulerte ettertraktede råvarer, enten i form av gjenbruk eller ved at vi gjenvinner avfallet, slik at det kan benyttes i nye industrielle prosesser.

Norsk Gjenvinning har nylig inngått et samarbeid med Eco-Stor, Nissan og Agder Energi knyttet til utvikling av en ny verdikjede for gjenbruk og materialgjenvinning av elbilbatterier. Dette er et første steg i arbeidet der vi ønsker å ta en ledende posisjon innen dette feltet og innebærer at vi fremover vil utforske nye løsninger som vil komme våre kunder innen bilbransjen til gode.  Les mer om dette utviklingsarbeidet her: https://www.nggroup.no/presserom/nissan-eco-stor-norsk-gjenvinning-og-agder-energi-signerer-intensjonsavtale-om-gjenbruk-av-el-bilbatterier/

Bilverksteder har i tillegg til ordinære avfallstyper også store mengder farlig avfall (bilbatterier, spilloljer, kjemikalier, oljefilter etc.) Bilbransjen har høyt miljøfokus og det stilles strenge krav om dokumentasjon og statistikk til miljøregnskap og sertifiseringer. Fra myndighetenes side, er det mer enn 40 lover og forskrifter bransjen må forholde seg til. Her kan Norsk Gjenvinning AS bistå som en ekspert.

Som NBF medlem gis det gode priser. Har dere spørsmål rundt prisnivåer, kan dere kontakte NBF.

For å se nærmere på produktene og tjenestene som Norsk Gjenvinning AS tilbyr gå inn på lenkene nedenfor eller se deres nettsider.

I tillegg får alle NBFs medlemmer tilgang til 2 timers gratis kjemiker på veiledning/rådgivning for å avdekke behov ute hos kunde i Oslofjord og per telefon/epost i andre regioner. Norsk Gjenvinning AS kan hjelpe med å få orden på alt avfallet samt å se på muligheter for å redusere kostnader knyttet til avfallshåndtering.

Kontakt Marianne Karlsen i Norsk Gjenvinning:
 E-post: marianne.karlsen@ngn.no 

Mobil: +47 41208262