Kopinoravtale med rabatt

Med Kopinor-avtalen kopierer du lovlig. Som NHO-medlem får du rabatt på kopieringsavtale med Kopinor. Den gir rett til kopiering og deling til intern bruk.

Det følger av åndsverkloven at man ikke kan kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale uten å ha tillatelse fra rettighetshaver eller hjemmel i lov. Siden det kan være tidkrevende å innhente tillatelse fra hver enkelt rettighetshaver på forhånd, vil en avtale med Kopinor være en enkel løsning for bedriften.

Kopinoravtale med rabatt