Som et supplement til den juridiske bistanden NBF-advokatene gir har NBF inngått en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Haavind.

Når det henvises til denne avtalen tilbys NBFs medlemmer juridisk bistand til godt rabatterte priser. Advokatfirmaet Haavind tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder. Haavind har blant annet lang erfaring med rådgivning knyttet til forhandleravtaler, eierskifter og oppkjøp, og konkurranserettslige spørsmål, inkludert gruppefritaket.

Kontaktpersoner i Haavind: 

Advokat Simen Klevstrand, tlf: 980 76 340, e-post: s.klevstrand@haavind.no

Advokat Bjørn Brevik, tlf: 959 65 984, e-post: b.brevik@haavind.no