Workplace Safety - et smart stoffkartotek

Arbeid med billakkering og stoffkartotek

Foto: Netpower

Som NBF-medlem kan du få tilgang til et nytt og moderne stoffkartotek til en fornuftig pris. Workplace Safety er spekket med smarte løsninger som reduserer behovet for manuelt vedlikehold av sikkerhetsdatablader. Høyt fokus på brukervennlighet gjør at Workplace Safety enkelt kan erstatte andre etablerte systemer for kjemikaliestyring.

Alle virksomheter som arbeider med helsefarlige stoffer, er lovpålagt å ha et stoffkartotek.

I bilbransjen brukes det en rekke ulike kjemikalier som kan forårsake skade ved innånding eller hudkontakt. Ansatte skal være kjent med egenskapene til kjemikalieproduktene de bruker i jobben sin, og hva som er anbefalte vernetiltak når de bruker dem.

Workplace Safety er et digitalt stoffkartotek som bidrar til at sikkerhetsinformasjon om alle farlige stoffer er oppdatert og lett tilgjengelig for de ansatte.

Arbeid med billakkering og stoffkartotek

Foto: Netpower

Et smart stoffkartotek

Netpower, softwareselskapet som står bak produktet, har fokusert på smart bruk av teknologi. Det betyr at man som bruker skal dra nytte av teknologien, uten frustrasjon eller kompleksitet – og det har de lykkes med.

Som bruker av Workplace Safety vil du derfor oppleve at mange manuelle oppgaver er automatisert, arbeidsflyter er effektivisert og at produktet aktivt henter tilgjengelig informasjon fra produsenter og leverandører for å holde SDS-databasen oppdatert.

Workplace Safety er overlegen på brukervennlighet sammenlignet med andre stoffkartotek, og løsningen er både enkel å bruke og enkel å administrere.

Perfekt for bilbransjen

Workplace Safety er perfekt for bilbransjen, hvor mange arbeidstakere er i daglig kontakt med helseskadelige stoffer.

billakkerer blander lakk

Foto: Envato Elements/Netpower

Med Workplace Safety får du:
  • En omfattende database med kjemikalieprodukter, med automatisk oppdatering av SDS.
  • Kontroll på egne SDS.
  • Verktøy for å produsere god fysisk merking, med QR-koder til beholdere eller for lokasjoner hvor stoffer oppbevares.
  • Gode søkefunksjoner for enkel tilgang til data som er viktig for sikkerhet og arbeidsmiljø.
  • Verktøy for risikovurdering av arbeidsoperasjoner.
  • Enkelt å registrere eksponering (eksponeringsregister er inkludert i produktet).
  • Rapporter på aktuelle data for å ha oversikt over kjemikalier og spesifikke stoffgrupper, som f.eks. diisocyanater.
Flytte over fra et annet stoffkartotek

Mange av Workplace Safety sine kunder har hatt stoffkartoteket sitt i andre systemer og har over årene samlet hundrevis eller tusenvis av SDS som må overføres fra gammel til ny løsning.

Workplace Safety har minimert migreringsjobben fra andre programvarer ved å ta i bruk tilgjengelige tredjepartsverktøy som raskt kan bygge opp stoffkartoteket på ny med tilhørende SDS og lokasjonshierarki. Dette reduserer tidsbruken og byttekostnadene betraktelig.

Dersom kjemikalier er risikovurdert i et annet system kan resultatene av vurderingene migreres til Workplace Safety, det samme gjelder tidligere eksponeringsregister. Slik beholder man riktig sikkerhetsdatablad og lokasjonsstruktur, samt annen viktig data i stoffkartoteket.

Workplace Safety har god erfaring med migreringsprosjekter og du får et dedikert team som sikrer deg en rask og smidig overgang til et nytt og brukervennlig stoffkartotek.

Fornuftig pris

Et stoffkartotek er et lovpålagt HMS-system som skal bidra til sikkerhet på arbeidsplassen. Ansattes tilgang til sikkerhetsinformasjon skal derfor ikke påvirkes av begrensninger i lisensavtaler.

Som NBF-medlem vil pris for årlig lisens kun baseres på antall SDS du trenger i stoffkartoteket. Man styrer selv hvor mange brukere man har i løsningen, og hvilke tilganger/roller brukerne har, uten at dette påvirker lisensprisen.

Workplace Safety brukes både av virksomheter med mindre enn 50 SDS i stoffkartoteket, og av virksomheter med omfattende stoffkartotek med flere tusen SDS. Prisen er tilpasset det faktiske omfanget av stoffkartoteket og skal oppleves som fornuftig i forhold til virksomhetens behov og betalingsevne.

For NBF-medlemmer er lisensen priset ut ifra følgende intervaller:

inntil 50 SDS

inntil 100 SDS

inntil 150 SDS

inntil 200 SDS

inntil 300 SDS

inntil 400 SDS

inntil 500 SDS

over 500 SDS prises på forespørsel

Ta kontakt

Workplace Safety utvikles av det norske softwareselskapet Netpower. Netpower kan kontaktes direkte for en demo eller et tilbud.

salg@netpower.no

Telefon: 51 95 80 00

Les mer om Workplace Safety på www.workplacesafety.no