Miljøfokus Bil - en enkel og effektiv vei til Miljøfyrtårn

 • NBF-medlem kr. 9.000,- inkl. kursmateriell Ikke medlem kr. 10.000,- inkl. kursmateriell

Nå er det mulig å innføre miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårn sine krav på en enkel måte via Webinar. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming for å innføre miljøledelse raskere og kostnadseffektivt enn en vanlig fremgangsmåte.

Hjelp til selvhjelp!
Sertifiseringsprosesser har tradisjonelt tatt tid og kostet mye, både i form av egeninnsats og konsulenthonorar. Men når konsulenten er ferdig, forsvinner ofte også spisskompetansen. Derfor tilbyr MobMan nå et eget kursopplegg som gjør virksomheten i stand til å innføre miljøledelse og klargjøre til sertifisering på 1-2-3.

I løpet av fire 1 times moduler og deltakelse i nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i løpet av de 4 til 5 ukene kurset varer.

Fordelene er opplagte
Kurset et vesentlig rimeligere enn et tilsvarende konsulenthonorar for å innføre miljøledelse og kompetansen forblir i virksomheten!

Ved at alle kursmodulene gjennomføres på web slipper man å bruke unødvendig tid på reising og annen dødtid. Man kan konsentrere seg om å komme i mål med sertifiseringen.

Kursopplegg
Kurset vil følge fremdriften i en egen utarbeidet håndbok, som er en del av kursdokumentasjonen, og som oppfyller alle Miljøfyrtårn sine generelle og aktuelle bransjekriterier.

OBS: Kurset gjennomføres som Webinar i faste ukentlige moduler på ca. en time. Webinarene kan også sees i opptak, og man kan, om det passer bedre, følge de på et annet tidspunkt.

Det vil bli gitt en grundig innføring i de ulike kriteriene i forbindelse med sertifiseringsprosessen. Etter hver modul vil deltakerne få tildelt arbeidsoppgaver som skal løses til neste modul. Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte deltaker etterhvert som kriteriene oppfylles og gi individuell rådgivning der det er behov.

Kursleder vil være tilgjengelig på telefon, e-post og på nett mellom modulene for eventuelle spørsmål.

Kursleder - Rune Drægni
Rune er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn bla. for bilbransjen.

Han har i flere år jobbet for miljøstiftelsen GRIP og drevet eget bedriftsrådgivningsselskap. I GRIP var han ansvarlig for noen av de største næringslivskunder og var drivkraften bak utviklingen av en rekke konsepter, og var dessuten ansvarlig for klima, transport og bil. Rune har over 20 års erfaring innenfor miljø- og klimaområdet, og har jobbet nasjonalt og internasjonalt med utviklingen av verktøy og metoder for å innføre miljøledelse. Rune leder i dag bla. prosjektet «Miljøfokus Bil» på oppdrag fra Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Rune har utdannelse innen informasjon og samfunnskontakt, med tilleggsutdanning innen jus, markedsøkonomi, logistikk, miljø og ledelse.
 

 • Modul 1: Miljøfyrtårn, portalen, fremdrift og systemkrav:

  • Presentasjon konsulent.

  • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen.

  • Presentasjon av prosessen, fremdrift og arbeidsmetode.

  • Organisering, informasjon og involvering internt.

  • Miljørapporten og miljøkartleggingen.

  • Arbeidsoppgaver knyttet til systemkrav                

 • Modul 2: Arbeidsmiljø.

  • Vernerunder og risikovurderinger.

  • Avvikshåndtering, ulykker og skader.

  • Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader.

  • Kjemi merking, oppbevaring og bruk.

  • Vernutstyr og tiltak.

  • Ventilasjon og arbeidssoner.

  • Bedriftshelsetjeneste

  • Arbeidsoppgaver knyttet til arbeidsmiljø.

 • Modul 3: Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp.

  • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører.

  • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall.

  • Energibruk og energiattest.

  • Sandfang og oljeutskiller.

  • Arbeidsoppgaver knyttet til Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp.

 • Modul 4: Årlig Miljørapport, sertifisering og sertifisør.

  • Gjennomgang og oppdatering av miljøkartleggingen.

  • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon.

  • Avslutte arbeidet med Miljørapporten

  • Gjennomgang av status før sertifisering

Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Det forutsettes at disse løses til avtalt tid.

Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp med oppgavene.

Rune Drægni; rune@miljofokusbil.no, mobil: +47 900 25 168

Pris:

NBF medlem kr 9.000,- eks mva.inklusiv kursmateriell. Faktureres ved påmelding. 

Ikke medlem kr. 10.000,- eks mva. inklusiv kursmateriell. Faktureres ved påmelding.

Prisen inkluderer ikke kostnader for selve sertifiseringen gjennomført av uavhengig sertifisør. Ei heller den årlige kostnaden for sertifikatet. Kostnad for medlemskap i Miljøfyrtårn varierer med antall ansatte. Se egne priser på Miljøfyrtårn https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/priser-og-kostnader/. Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

Jeg ønsker å bli miljøfyrtårnsertifisert