Hvordan sikre egne og kunders biler

NBF har sammen med BIL laget en bransjenorm for overtagelse, bruk og oppbevaring av bilnøkler for å sikre egne og kunders biler.

Normen er en del av forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift som trådte i kraft 1. januar 2017.

Å ikke ha kontroll på bilenes nøkler, egne eller kunders, kan få store økonomiske konsekvenser. Bransjenormen for nøkkelhåndering omtaler håndtering av egne bilers nøkler, pkt 6 og 7 gjelder også kundebiler. Normen er en veileder som bidrar til best mulig håndtering av bilnøklene.

Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskriften gjelder sikring av uregistrerte kjøretøy som forhandleren forsikrer, og som står til salgs i forhandlers forretning, på forhandlers utelager, eller som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet. Denne trådte i kraft 1. januar 2017.