Kortfattet veileder til elbilkjøperen

NBF har utarbeidet en enkel veileder til elbilkjøperen med bakgrunn i de erfaringer og spørsmål som dukker opp i etterkant av bilkjøpet.

Hensikten med dette er en forventningsavklaring i forhold til å eie, bruke og vedlikeholde en elektrisk bil.

Vi har rådført oss med noen forhandlere og importører under utarbeidelsen, samt også sett hen til de konfliktsaker en del forhandlere og verksteder har erfaring med.

Veilederen er i et A5-format som enkelt kan printes ut tosidig (passer i de fleste bilers dokumentmappe) og leveres kunde gjerne i forbindelse med overlevering av ny bil.

Det er også utarbeidet en elektronisk variant for de som måtte ønske det.

Elbilveilederen finner du som NBF-medlem i din digitale verktøykasse under fanen bilsalg >