Oppdatert veileder for bruk av årsprøvekjennemerker

Vi har gjennomført en revisjon av vår veileder for bruk av årsprøvekjennemerker, for å fange opp nylig innførte endringer i regelverket fra Statens vegvesen.

De viktigste endringene er at kravet til å medbringe vognkortet på kjennemerkene under kjøring er tatt bort, det er nå tilstrekkelig med kjøreseddel. Siden mars 2020 har det også vært mulig å ta i bruk digital kjøreseddel, og dette er nå tatt inn i teksten i veilederen.

Veilederen gir en kortfattet og tydelig beskrivelse av de ulike bruksområdene og kravene som stilles innenfor disse områdene. Ved å følge disse kjørereglene er man sikret at man følger regelverket, og unngår avvik og eventuelle sanksjoner ved tilsyn og kontroller.

Revisjonen av veilederen er gjort i samarbeid med Statens vegvesen.

Oppdatert veileder finner du som NBF-medlem i din digitale verktøykasse, under bilsalg >