Opptak fra digitalt møte om diskriminering, trakassering og mobbing

Publisert

Portrett  av Heidi Lund.

HMS- og kvalitetssjef i NBF, Heidi. Chr. Lund. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Torsdag forrige uke arrangerte BIL og NBF et digitalt møte om hvordan en kan forebygge trakassering og mobbing. Bransjen har utfordringer med et tøft arbeidsmiljø hvor 8,6 % har selv opplevd å bli mobbet og 14,8 % har observert mobbing siste 12 måneder, ref. NBF/BILs Trivselsundersøkelse juni 2022. Til sammenlikning er det 3,5 % av alle ansatte i Norge som oppgir at de har blitt utsatt for mobbing siste måneden.

Å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø er et ledelsesansvar, mens selve jobben for å sikre et godt arbeidsmiljø skal gjøres i samarbeid med de ansatte. Klare og tydelige retningslinjer om hvordan dere ønsker å ha det hos dere er til god hjelp. Når de ansatte kjenner spillereglene er det lettere å si i fra til andre hvis noen skulle gå over streken.  

Agendaen for møtet var  
  • Claus Jervell fra Fellesforbundet snakket om hvordan en kan forebygge mobbing og trakassering.  
  • Mai-Britt Johannessen fra Opplæringskontoret i Østfold fortalte om kursopplegget de har for lærlingene om HMS og Tankekraft/livsmestring. 
  • Aina B. Kallak advokat i NBF, ga noen råd om hvordan en ha et julebord som er hyggelig for alle.   

Gikk du glipp av møtet? Under finner du alle presentasjonene, samt opptak av møtet.

Verktøy dere kan bruke for å ta tak i arbeidsmiljøet finner dere på https://www.arbeidsmiljoportalen.no/

Her kan dere finne ulike bransjer som bilbransjen og kontorarbeidsplasser.