Bilbransjen og bildemontørene inngår samarbeid

Norges Bilbransjeforbund og Norges Biloppsamleres Forening har signert en intensjonsavtale som tilrettelegger for samarbeid om å øke bruken av likeverdige brukte deler.

- Vi har allerede presentert samarbeidet for myndighetene, og næringsministeren er invitert for å besøke en av virksomhetene for å lære mer. Vår felles ambisjon er å bidra til at norsk bilbransje blir en foregangsbransje, sier Knut Martin Breivik, avdelingsleder i Norges Bilbransjeforbund.

Knut Martin Breivik NBF sittende foroverlent websize 72 dpi.jpgKnut Martin Breivik. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Intensjonsavtalen definerer sentrale arbeidsområder, og slår fast at følgene overordnede prinsipp skal gjelde for samarbeidet: "Gjenbruk av likeverdige brukte deler skal gjøres der det er mulig, forsvarlig og trygt." Videre omtaler avtalen definisjonen av en likeverdig del, sertifisering av produsenter av brukte deler, markedsrelaterte forhold, garanti og reklamasjonsforhold, beregningsmodell for å måle bruk av brukte deler, informasjonsansvar ovenfor kunder, incentiver for bruk av likeverdige brukte deler, tilgang på likeverdige brukte deler og holdningsskapende kampanjer.

- Avtalen regulerer det overordnende. Vi og bilbransjeforbundet har allerede kommet godt i gang med det praktiske arbeidet. Sentralt er en felles arbeidsgruppe med representanter fra bildemontørene og bilbransjen som jobber sammen. Blant annet bidrar bilbransjen med fagfolk inn i vårt arbeid for å øke kompetansen hos våre medlemmer, sier Tor Alm, styreleder i Norske Biloppsamleres Forening. – Et eget kursopplegg er etablert, og det er nødvendig slik at vi leverer etter de standarder som bilbransjen forventer, og ikke minst at sikkerheten er ivaretatt, legger Alm til.

Norges Bilbransjeforbund og Norges Biloppsamleres Forening sitter i førersetet for å øke bruken av likeverdige brukte deler. En felles arbeidsgruppe skal arbeide for å løse utfordringer. Kvalitet, logistikk, sikkerhet og økonomi er sentrale stikkord.

- Rett del til rett tid er viktig. Samtidig må kundene få god informasjon og akseptere bruken av en likeverdig brukt del. Til syvende og sist er det de som bestemmer. Og, da må vi gi dem trygghet og forutsigbarhet, sier Breivik.

- Det er vi som profesjonelle bildemontører og verkstedene som reparerer som må gå opp løypa her. Den jobben er vi godt i gang med. Jeg tror at det ikke er veldig mange år til før verden ser mot Norge for hvordan skape en mer sirkulær bilbransje, legger Alm til.

Arbeidsgruppe brukte deler crop til web.jpgArbeidsgruppa for brukte bildeler. Foto: NBF.