Viktig informasjon rundt tidsfrist for godkjenning av verksteder i forbindelse med ny verkstedforskrift

Ny forskrift om arbeid på kjøretøy (verkstedforskriften) trådte i kraft 1. november 2020, og opphevet samtidig forskrift om kjøretøyverksteder.

Overgangsperioden for å tilpasse seg kravene i den nye forskriften går ut 1. november 2022. Her får dere viktig informasjon om hvordan endringene vil påvirke deres virksomhet.

Viktig informasjon fra Statens vegvesen