Foto: Maskot/NTB.

Arbeidsmiljøportalen - flere gratis verktøy for å jobbe systematisk med arbeidsmiljø

Nyhet, HMS

Publisert

Arbeidsmiljøportalen er en nettside opprettet i 2021, og et tiltak for at virksomheter skal få hjelp til å jobbe systematisk med arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøportalen hjelper deg å redusere sykefravær og skader, og bedrer arbeidsmiljøet. Dette øker produktiviteten i virksomheten. Portalen er et samarbeid mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet og NAV. Her kan du se en film som forklarer litt om verktøyet. 

Før en skal jobbe med arbeidsmiljø er det viktig at alle har lik forståelse av hva arbeidsmiljø er.
Arbeidsmiljø handler om arbeidet.

 • Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
 • Arbeidsmiljøet er forskjellig og krever derfor ulik tilnærming
 • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater og produktivitet

På Arbeidsmiljøportalen er det nå laget en egen side for bilbransjen, hvor en finner fakta om bransjen. Statistikken sier at:

 • 16 % utsettes for sterk støy
 • 66 % kan puste inn støv og kjemikalier
 • 7,2 % opplever plaging eller ubehagelig erting
 • 32 % opplever konflikter på arbeidsplassen enten fra (ledere, kolleger eller kunder)
 • 28 % av de med fravær oppgir at det skyldes forhold på jobben

På Arbeidsmiljøportalen finnes i tillegg to verktøy; EN BRA DAG PÅ JOBB og Arbeidsmiljøhjelpen.
Begge verktøyene er laget med bakgrunn i fakta om bransjen som er hentet fra offentlig statistikk og i samarbeid med bransjen selv.

EN BRA DAG PÅ JOBB består av flere filmer som viser ulike utfordringer i bransjen, og gir innspill på hvordan en kan jobbe med disse. Filmene kan sees av hver enkelt arbeidstaker i forkant av at en ser dem sammen og snakker om dem etterpå.

Arbeidsmiljøhjelpen er delt opp i tre steg:

 1. Bevaringspunkter, hva er bra og en ønsker å bevare
 2. Forbedringspunkter
 3. Handlingsplan

Først må en finne ut hvem som skal være med i arbeidet. Det anbefales at leder, verneombud, tillitsvalgte og ansatte er med i arbeidet fra starten. Bestem så hvem som skal lede prosessen.

Gjør dere kjent med verktøyet og velg om dere skal fokusere på noe eller gjennomgå hele verktøyet fra A-Å.

Under forbedringspunkter er det mange påstander som er delt inn i seks ulike tema, ved å svare på alle disse kommer dere godt i gang og vil sannsynlig komme på mange flere problemstillinger.  

Her er noen eksempler:

 • Vi jobber ofte lange dager for å bli ferdige med arbeidet i tide.
 • Vi opplever at det skjer flere ulykker eller feil når vi jobber lange arbeidsdager.
 • På arbeidsplassen vår er vi mange ulike mennesker, noe som kan føre til misforståelser knyttet til ledelse, språk og kulturforskjeller.
 • Kundene følger med og stiller store krav til oss og jobben vi gjør. Det hender at vi får kritikk.
 • Det hender at noen blir dårlig behandlet av andre, for eksempel snakket til på en ufin måte, ertet eller gjort narr av.

For begge verktøyene er det at det tas opp utfordringer som kan være aktuelle hos dere og da kan dere ta tak i dem eller så kan dere kvitterer det ut og si at her er vi gode og har kontroll.

Arbeidsmiljøportalen er et godt verktøy for å jobbe med å bedre arbeidsmiljø.

Lykke til.