Brev fra Arbeidstilsynet: Tydeligere krav til bruk av bedriftshelsetjenesten

Publisert

Portrett av Heidi Chr. Lund.

HMS- og kvalitetssjef i NBF, Heidi Chr. Lund. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Det er nylig sendt ut et brev fra Arbeidstilsynet om tydeligere krav til bruk av bedriftshelsetjenesten, men det er ikke helt klart hva endringene er.

Hvis dere har god dialog og samarbeid med BHT trenger dere ikke foreta dere noe annet enn å fortsette det gode arbeidet.  Men har dere ikke en klar plan over hva BHT skal bistå med og mottar rapporter fra BHT, må dere etablere et godt samarbeid, slik at BHT kan bistå dere med å overholde arbeidsgivers plikter og ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø.  

Regelverksendringene tydeliggjør: 

  • Hva som skal være BHTs rolle 
    BHT skal ha generell kompetanse om forebyggende arbeidsmiljøarbeid og være godt kjent med spesielle forhold i virksomheten de bistår. BHT skal ha en rådgivende og uavhengig stilling. Det er arbeidsgivers ansvar å sikre et godt arbeidsmiljø og be om råd.  

  • Hvordan BHT skal bistå virksomhetene
    BHT skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøarbeidet.  

Generelle helsekontroller, omfattende utredninger, livsstilstiltak og all form for behandling er ikke en del av BHTs oppgaver. Bistanden fra BHT skal ha et arbeidshelseperspektiv.  

De varslet også at de kan komme på tilsyn og kontrollere BHTs bistand i virksomheter som er pålagt å ha avtale med en godkjent BHT.  

Hvis dere får varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet er det alltid fint å ha med BHT, men spesielt når det BHT-avtaler og BHT-bruk, som er hovedformålet med tilsynet.   

NHO og NBF har laget veiledere for bestilling av bedriftshelsetjenester >

For alle tjenester en kjøper er det alltid viktig å ha kontroll på hva kontrakten inneholder, slik at en faktisk får det en har bestilt og betalt for.  

Lykke til!