Mens vi venter - lønnsoppgjøret 2022

Det nærmer seg tidspunktet for uravstemningen blant Fellesforbundets organiserte, ansatt i virksomheter bundet av Biloverenskomsten (2. juni 2022). Først da får NBF melding om lønnsoppgjøret mellom NBF og Fellesforbundet blir godkjent av de stemmeberettigede.

De tillitsvalgte og ledelsen i våre medlemsbedrifter kan derfor ennå ikke formelt starte de lokale forhandlingene. Men, "grunnen kan beredes" – det kan bety innledende samtaler om de lokale forhandlingene med de tillitsvalgte, avklaring av hvem som stiller for partene, eventuell annen praktisk informasjon om oppgjøret.

Les mer om lokale lønnsforhandlinger her > 

En kort oppsummering av hva NBF og Fellesforbundet ble enige om i det forbundsvise oppgjøret for Biloverenskomsten (opprettere, lakkerere, bilmekanikere og delelagerpersonell):

  • Det ble avtalt et generelt tillegg på kr. 4,- per time med virkning fra 1. mai 2022
  • Minstelønnssatsene mv. er justert med den prosentvise lønnsutviklingen for de to forutgående årene
  • Smusstillegget per mønstret time ble økt med 70 øre (minstesatsen i Biloverenskomsten er nå kr. 7,60)

I tillegg kom det inn nye bestemmelser og enigheter vedrørende partssamarbeid, kompetanse og videreutdanning, rekruttering og likestilling.

Protokollen med detaljene fra forhandlingene om Biloverenskomsten samt den seneste lønnsstatistikken kan hentes opp på nbf.no – digital verktøykasse (NBFs lukkede medlemsside), under "Personal, lønn og tariff". 

Under artikkelen har vi satt opp en oversikt over de vanligste ord og uttrykk som brukes i et lønnsoppgjør - ta en titt! 

Flere spørsmål? Ta kontakt!

Ord og uttrykk i lønnsoppgjøret

Hva betyr det å være bundet av en tariffavtale? Les deg opp på hvordan et tariffoppgjør gjennomføres og lær mer om hvilke ord og uttrykk som brukes!