200 flere lærekontrakter i 2021!

Publisert

Bilbransjen har løftet seg i 2021. Fra et historisk lavt nivå på lærlinginntaket i 2020 var det solid bedring i 2021, men fremdeles lavere enn industrien. Hvis bransjen klarer å få like mange igjennom læreperioden vil det si nesten 200 flere utdannede fagarbeidere.

I 2020 tok bilbransjen inn cirka 70 prosent av søkerne til læreplass, unntaket var tunge kjøretøy der virksomhetene tok inn over 80 prosent. I 2021 er det fremdeles kun litt over 70 prosent av de som søker læreplass innen lakk som får læreplass, men i skade og lette kjøretøy er det økt til over 75 prosent. Tunge kjøretøy tok i fjor inn 87,4 prosent av søkerne.

Totalt tar bransjen inn 200 flere lærlinger i 2021 sammenlignet med 2020, nesten 20 prosent flere. Det gir betydelig flere fagarbeidere. Dersom bransjen klarer å ta inn enda litt flere vil det bli 1000 flere lærlinger på fem år, og et slikt antall vil redusere mangelen på fagarbeidere.

ung mekaniker maskot ntb scanpix til nyhetsbrev.jpgFoto: Maskot/NTB

Bilbransjen mister mange fagarbeidere til andre bransjer. Sammenlignet med andre yrkesfag står man relativt kort i produktive stillinger. Derfor er det enda viktigere for bilbransjen å fylle på i den andre enden.

Hvis vi holder spørsmålet om hvordan øke ståtiden i produktive stillinger utenfor er det særlig to ting bransjen og den enkelte virksomhet må fokus på:

  • Rekruttering til bilfagene – her spiller NBF en viktig rolle nasjonalt, og opplæringskontorene lokalt. Gode rekrutteringstiltak for å inspirere mot lokal ungdom kan ikke undervurderes. Medlemmene/eiere av opplæringskontor bør sørge for at opplæringskontorene har en offensiv plan og nødvendige ressurser. NBF kan bidra med kunnskap og verktøy. Ta kontakt.
  • Lærlinginntak og læreperiode – virksomhetene må tenke langsiktig. Ikke vær redd for å ta inn lærlinger. Ta opplæringsansvaret på alvor, og erkjenn at lærlingen er en investering som betaler seg over tid. Opplæringskontoret bør fungere som en støttespiller i arbeidet med lærlingen.

egil steinsland nbf 72 dpi.jpgEgil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

NBF har følgende råd til sine medlemmer: 

Gi bransjen et godt omdømme gjennom å:

  1. Være raus med læreplassene!
  2. Ta lærlingene godt imot.
  3. Gi god opplæring

P.S: gjør opplæringskontoret ditt bra (trenger du tips ta kontakt)

NBF gir gjerne råd og tips til hvordan virksomhetene kan klare å få dette til. Ta kontakt.

Rekruttering, læreplass og lærlinger blir et viktig tema på Bilbransjens dager. Meld deg på og få mer kunnskap! Les mer og meld deg på her.