Ung mekaniker ser ut over bilverksted Foto; Maskot/NTB.

Hvordan kan du bidra å få flere til å velge bilfagene? Og, hør mer om hva NBF gjør for å rekruttere

Publisert

Rekruttering er trolig det enkeltprosjektet NBF bruker mest ressurser på. Det er naturlig ettersom mangel på fagarbeidere er en av bilbransjens største utfordringer. NBF gjør mye, men alle kan bidra. Nå er søknadsfristen rett rundt hjørnet, spørsmålet er hvordan vi kan overbevise de som tviler. Velkommen til frokostmøte for NBF-medlemmer onsdag 9. februar.

Sjekk ut www.velgbilfag.no og bruk innholdet i ditt nettverk for å overbevise flere til å velge bilfag.

Overordnet handler rekruttering om å øke attraktiviteten til bilbransjen generelt og bilfagene spesielt. Vi har mye å by på! Bil er høyinteresse blant mange, teknologi fenger, karrieremulighetene er mange og håndverk interesserer stadig flere.

NBF samarbeider med BIL og ABL, og har to hovedtiltak: roadshow og kampanje. Roadshowet er i praksis en lastebil full av bilfaginspirasjon som går rundt i landet. Lokale krefter, ofte er det et opplæringskontor, legger til rette og gjennomfører. Vi står for lastebilen, utstyret og veileder. Den er et perfekt verktøy for alt fra skole- og bedriftsbesøk til messer og andre arenaer der ungdom møtes. Også hos deg kan du få besøk av roadshowet.

Kampanje har vi kjørt de to siste årene. Kort fortalt er det en sosiale medier-kampanje, der unge influencere på ulike måter promoterer fagene. Gjennom betalt annonsering og organisk spredning blant målgruppen (14 til 17 år) spres filmer og korte innlegg. På www.velgbilfag.no finner du filmene og mer inspirasjon. Dette kan dere bidra til å spre nå i innspurten.

ung mekaniker maskot ntb scanpix til nyhetsbrev.jpgFoto: Maskot/NTB

En ting er enkelttiltak. Men det viktigste er å ha rekruttering som et kontinuerlig fokus, at man lokalt har en strategi og plan for arbeidet. Oftest er opplæringskontoret en naturlig initiativtaker og koordinator. Men bedriftene, som medlem og/eller eiere, av opplæringskontoret kan pushe på, legge til rette for at arbeidet gjennomføres. Mange er offensive, og det er bra, noen har en del å gå på. Det handler om å ta initiativ. NBF kan veilede, gi råd og komme med ideer til sine medlemmer.

Hver enkelt bedrift må arbeide for å være attraktive for lærlingene. Først og fremst må man ta inn lærlinger. Fremdeles er det slik en for stor andel som søker læreplass innen bilfagene ikke får læreplass. Det kan det være gode grunner til. Men bør uansett jobbe for å gi rom til flere. Ta et ansvar for å utdanne. Det vil kreve ressurser og innsats. Poenget er at ungdom snakker sammen. Har bilbransjen et rykte om at det er vanskeligere å få læreplass og at læretiden ikke er god går det utover rekruttering.