Funn fra Trivselsundersøkelsen 2023

Publisert

Ansatte i bilbransjen er glade i jobben sin, ser vi i funnene fra Trivselsundersøkelsen gjennomført i bilbransjen oktober 2023. Årets Trivselsundersøkelse viser en bransje som beveger seg med små skritt i riktig retning.

Største gap mellom opplevelse av viktighet og tilstedeværelse.

Hele 1390 medarbeidere, mot 1134 i 2022, har deltatt i årets Trivselsundersøkelse for bilbransjen. Det er andre året på rad Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening har gjennomført undersøkelsen som kartlegger blant annet trivsel, mangfold, trygghet og mobbing på arbeidsplasser i bilbransjen. 

-Etter at vi satte i gang den første undersøkelsen har NBF intensivert arbeidet med trivsel, mangfold og likestilling. Vi har opplevd en bransje som ser verdien av å sette tema på dagsorden, sette seg mål og jobbe systematisk. Derfor er det inspirerende å se hvor mange som har deltatt i årets undersøkelse, sier Lund, som presenterer funnene på Bilbransjens dager.  

Portrett av Heidi Chr. Lund

HMS- og kvalitetssjef i NBF, Heidi Chr. Lund. Foto: Thomas Brun/NBF

Positiv trend, men fortsatt en del mobbing 
Flere faktorer peker i riktig retning. ​Det er en svak reduksjon i mobbing, og en svak positiv økning i tilstedeværelse av trivselsfaktorer. 

Vi ser at de ansatte trives i bilbransjen, men vi har fortsatt noe å gå på når det gjelder mobbing, trakassering og urettferdig behandling​. 

Det er en svak reduksjon av ​mobbing og trakassering.

12,7% rapporterer at de har observert mobbing eller trakassering på arbeidsplassen i løpet av de siste 12 månedene​. Det dreier seg i hovedsak om nedsettende kommentarer, vitsing, utfrysning og utskjelling.​ Det er 7,40% som rapporterer at de selv har opplevd mobbing eller trakassering, dette er en nedgang fra 8.60% i fjor.  

Vi får håpe at tiltak som er satt i gang i mange bedrifter kan være forklaringen på nedgangen. Så er det bare å fortsette denne trenden.  

Vi ser også at de fleste vet hva de skal gjøre om de observerer eller blir utsatt for uakseptable hendelser på arbeidsplassen. 

Mål for arbeidet 
Rettferdig behandling, karriereutviklingsmuligheter og tilgang til kurs/kompetanse er områdene hvor det er størst avvik mellom hva ansatte opplever som viktig for trivselen deres og hva som er til stede i arbeidshverdagen.  

Bransjen må bli bedre på å lage rutiner for rettferdigbehandling. I 2019 kom kravet om Aktivitets og redegjøringsplikten som bygger på kravet om å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det er nå kommet gode verktøy for hvordan en kan jobbe med dette. Dette må bransjen bli bedre på, det er viktig, både for å rekruttere og beholde medarbeidere. Vi må være tålmodige og vi må jobbe sammen. NBF kommer til å holde trykket oppe og invitere til møter som skal være til hjelp for å løfte bransjen på arbeidsmiljø, trivsel og mangfold. 

NBF arrangerte et digitalt frokostmøte den 23. november hvor flere funn fra undersøkelsen blir presentert, se presentasjonen her