Se opptaket av medlemsmøtet om funn fra Trivselsundersøkelsen 2023

Publisert

ung mannlig og kvinnelig mekaniker. smiler.

Foto: NTB

Torsdag 23. november gikk vi gjennom Trivselsundersøkelsen litt mer i dybden. Her kan du se presentasjonen og opptak fra møtet.

Vi er glade for at flere svart på undersøkelsen i år, som gjør at vi får et bedre grunnlag for å få kunnskap om hva som påvirker trivselen.

Det er totalt sett noe nedgang i mobbing, men kvinner og unge opplever mer mobbing enn snittet. Aldersgruppen 31-45 år er mer opptatt av trivselsfaktorer. Det er viktig for alle å oppleve trygghet og forutsigbarhet i arbeidssituasjonen.

Inkludering og ivaretakelse av behov i ulike faser er viktigst for trivsel, sammen med rettferdig behandling og kultur for å hjelpe hverandre.

I denne artikkelen kan du lese mer om funnene fra Trivselsundersøkelsen > 

Her finner du presentasjonene fra møtet

Her ser du opptaket fra møtet