Vil du arbeide sammen med NBF for å løse utfordringer knyttet til bærekraft for bilbransjen?

Publisert

Innenfor de fleste fagområder i bilbransjen har NBF bransjeutvalg bestående av 5-9 representanter fra medlemmene. Hensikten er å dele kunnskap og sikre at NBF arbeider med relevante saker. At vi bruker tid og energi på de rette tingene for bilbransjen.

Vi har ledige plasser i bransjeutvalget bærekraft! Vi ønsker å få inn personer som er villig til å dele kunnskap. I utvalget møter du flere fra andre medlemsbedrifter som ønsker å bidra for å hjelpe NBF i arbeidet med bærekraft.  

Basert på erfaring vet vi at deltagere i bransjeutvalgene finner stor egenverdi i arbeidet. Man får kunnskap og opplever å ha reell innflytelse på hva og hvordan NBF jobber for fagområdet. 

Foto: Unsplash.com

Noen eksempler på saker/områder som bransjeutvalget har jobbet med: 
 • Utvikling av NBFs Bærekraftsguide 
 • Årets Blinklys (Inspirasjonspris for bærekraft) 
 • KPIer for å jobbe med FNs bærekraftsmål 
 • Mangfold  
 • Miljø og bærekraft i bilbransjen 
 • Rekruttering 
Vi søker personer som er: 
 • Engasjert i bærekraftsarbeidet 
 • Kunnskapsrik 
 • Innehar en lederfunksjon 
 • Villig til å dele kunnskap 
 • Kandidater som vil styrke mangfoldet i gruppen prioriteres (virksomhet/kjønn) 
 • Bruke litt tid, estimert fire-fem møter per år 

Det vil være en kombinasjon av fysiske og digitale møter. 

Er du interessert hører vi gjerne fra deg, gjerne innen 17. mars. 

Ta kontakt med Heidi Chr. Lund: 

Heidi Chr. Lund

HMS- og kvalitetssjef

Samfunn og kvalitet