Hva er begrensningene for billån i finansavtaleloven som trer i kraft 1. juli?

Publisert

Foto: NTB

Alle som formidler finansiering bør være godt kjent med den nye finansavtaleloven som trer i kraft fra 1. juli. Vi registrerer at det i media spekuleres i at dette vil være en ytterligere sten til byrden i et marked med reduksjon i ordreinngangen for nye biler.

Lovens formål er forbrukerbeskyttelse, altså at ikke forbrukerne skal pådra seg mer gjeld enn man kan bære.

For ordens skyld gjengir vi noen korte punkter på hva dette innebærer og som heretter må hensyntas ved søknad om lån

(Kilde er Finansieringsselskapenes Forening)

  • Lovens formål er forbrukerbeskyttelse
  • Långiver har avslagsplikt overfor forbruker dersom kredittvurdering tilsier det
  • Maks gjeldsgrad 5 ganger årsinntekt (inkluderer boliglån, forbrukslån og alle lån sikret med pant, herunder også billån)
  • Stresstest; kunden må tåle 3 prosentpoengs renteøkning, min 7%