NBF melder Finn.no inn til Konkurransetilsynet

Publisert

Portrett av Stig Morten Nilsen

Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/NTBkommunikasjon/NBF

NBFs Forbundsstyre vedtok i går å melde inn Finn.no sin adferd de siste årene ovenfor markedet og sine kunder til Konkurransetilsynet, for å få en bred vurdering av om de bryter Konkurranselovens § 11 om utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling.

- Den utløsende faktoren var oppsigelsen av alle samarbeidsavtaler og en utrolig stor prisøkning, men det var egentlig bare dråpen som fikk begeret til å flyte over. Finn.no sin adferd overfor sine kunder har i mange år vært preget av at de dikterer markedet og utnytter sin tilnærmede monopolsituasjon, sier Stig Morten Nilsen.

- Når en aktør med klart dominerende stilling skal operere i markedet, må de være ekstra varsomme slik at de ikke utnytter denne posisjonen utilbørlig, uten å trenge å ta hensyn til sine kunder og forbrukerne. Det er dette NBF mener at Finn.no gjør og ber derfor om at Konkurransetilsynet gjør en totalvurdering av deres adferd.

- Prisøkningene på over 60 % for bilforhandlerne for annonsering på Finn.no fra 1. januar vil selvfølgelig havne hos forbrukerne som skal kjøpe bil som andre kostnadsøkninger. Det vil i praksis koste norske bilkjøpere opp mot 50 millioner mer neste år å bytte bil.

- I tillegg til hvordan Finn.no bruker sin markedsmakt overfor sine kunder og markedet kontrollerer de i praksis også bil-, pris- og kundedata i hele verdikjeden. Denne kunnskapen benyttes så til å styrke deres posisjon ytterligere.

- Vi stiller også spørsmål ved måten de stenger ute andre aktører fra markedet på gjennom å legge ulike begrensninger i sine annonseregler. I et velbalansert marked kunne dette sikkert vært greit, men det må sees i sammenheng med den dominerende posisjonen som Finn.no har, og deres samlede adferd overfor markedet og sine kunder.

- Nettbil.no er også nå fullstendig integrert i Finn.no, og disse to til sammen gjør at norske bileiere i praksis kun har to valg når de skal selge sin bil. Begge alternativene er kontrollert av Schibsted. Det medfører at de kan styre prisene for disse tjenestene og bidrar bare til at det ikke finnes reell konkurranse.

NBF ber derfor om at Konkurransetilsynet foretar en totalvurdering ifht. Konkurranselovens § 11 om Finn.no "utilbørlig utnytter sin dominerende stilling", gjennom å

  • Helt integrere Nettbil.no i Finn.no som de to eneste valgbare salgskanaler for norske kunder
  • Ikke tillate henvisninger i annonsene til portaler de selv definerer som "konkurrent"
  • Diktere vilkår og priser i markedet uten at kundene kan forhandle tilpassede avtaler
  • Øke prisene med 63 % ovenfor bilforhandlerne uten å endre innholdet i tjenesten

Konkurranseloven §14 åpner også for at Konkurransetilsynet kan gripe inn mot vilkår, avtaler og handlinger som begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen i strid med lovens formål.

Deler av brevet til Konkurransetilsynet ønskes unntatt offentlighet og det vil derfor ikke gjøres tilgjengelig inntil videre.