Er prøvekjøring av utenlandsregistrert bil lovlig?

Foto: Unsplash.com

Vi har fått inn følgende gode spørsmål fra en av våre medlemsbedrifter: "Om det kommer en utenlandsk-registrert bil til verkstedet vårt, kan mekaniker prøvekjøre denne da? Dette er jo ikke lov for privatpersoner, men finnes det unntak for verksteder og deres ansatte mekanikere/teknikere?"

For å være på den sikre siden har vi kvalitetssikret vårt svar med Statens Vegvesen.

Da har vi kommet frem til følgende:

Det er Forskrift om midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge - Lovdata som regulerer dette, og her står det bl.a. i § 5:

Midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn for personer med fast oppholdssted i Norge. Vilkår.

  1. Virksomhetstransport.

I forbindelse med henting, levering, prøving, parkering, avskipning, hjemtransport o.l. av utenlandsregistrert motorvogn, kan person ansatt i norsk virksomhet føre utenlandsregistrert motorvogn på vegne av den som er berettiget til å bruke denne. Transporten skal skje som ledd i firmaets virksomhet.

Så det betyr at en bilmekaniker kan prøve en utenlandskregistrert bil i forbindelse med eksempelvis reparasjon hos bilverkstedet. I tillegg nevner også forskriften at dersom berettiget person er med i bilen (ofte eieren eller brukeren) så kan også en annen norsk person kjøre bilen – se bokstav a9 i samme § 5:

  1. Sammen med berettiget person.

Person med fast oppholdssted i Norge kan midlertidig bruke utenlandsregistrert motorvogn dersom berettiget person selv er med i vognen.

Med berettiget person menes person som har gyldig førerkort og som er berettiget til midlertidig bruk i henhold til denne forskrift.

 

  • Knut Ole Magistad
  • Fagsjef servicemarked, skade og lakk