Krav om slitasjetester for alle kontrollorgan godkjent for kontroll av kjøretøy over 3500 kg

Logo Statens vegvesen

Statens vegvesen minner om kravet til slitasjetester. Som kjent er det et krav om slitasjetester for alle kontrollorgan som er godkjent for å kontrollere kjøretøy over 3500 kg tillatt totalvekt med unntak av traktor.

I forskrift om periodisk kontroll (pkkf.) § 31 – overgangsregler er det satt en frist til 20. mai 2023 for å oppfylle dette utstyrskravet for kontrollorgan som kontrollerer kjøretøy over 3500 og opp til 7500 kg. Denne datoen nærmer seg.

Vi har fått melding om at det har blitt oppfattet som vanskelig/ikke mulig å få anskaffet slike slitasjetestere. Vi har fått bekreftet at det er leverandører som kan levere aktuelle slitasjetestere ihht kravene stilt i pkkf. § 8, 2. ledd bokstav l. Eksempler på dette er: Altus slitasjetester PD3615SM for PKK opp til 7,5- Nordic-Lift AS (nordiclift.no) Altus PD3615 SM PKK 7.5T (automateriell.no) . Vi vet ikke noe mer om lagerbeholdning eller bestillingstid hos de enkelte leverandørene.

Kravet og tidsfristen har imidlertid vært kjent i flere år, noe som burde tilsi at de fleste skal ha hatt anledning til å få dette på plass innen fristen. Det må foreligge tungtveiende grunner dersom et kontrollorgan skal kunne får dispensasjon fra kravet.

Innholdet i kravet til slitasjetester

Vi har fått spørsmål om kravene til slitasjetester, slik de er opplistet i pkkf. § 8, 2. ledd bokstav l. Det kan derfor være nødvendig å se litt nærmere på hvordan dette er beskrevet i dir 2014/48/EU for å unngå misforståelser rundt dette. Teksten her er:

A device for testing the wheel-axle suspension (wheel play detector) without lifting the axis, meeting the following requirements:

(a) The device must be equipped with at least two power-operated plates that can be moved in opposite sense in both the longitudinal and the transversal directions;

(b) The movement of the plates must be controllable by the operator from the testing position;

(c) For vehicles having a maximum mass exceeding 3,5 tonnes, the plates shall comply with the following technical requirements: — Longitudinal and transversal movement of at least 95 mm, — Longitudinal and transversal movement speed 5 cm/s to 15 cm/s;

Dette betyr at slitasjetesteren må ha to plater – en på hver side av kjørebanene/graven – og de må kunne betjenes av kontrolløren fra testposisjon, samt må ha bevegelse både forover og bakover samt til begge sider. Testerne har som oftest en «0-stilling/fristilling» i midten av bevegelsesmønsteret, og så kan de beveges fremover og bakover fra denne midtstillingen. Det samme gjelder til sidene.

Kravet til slitasjetester er videre at hver plate skal kunne bevege seg 47,5 mm fremover og 47,5 mm bakover fra denne midtstillingen; altså total bevegelse på 95 mm. Det samme gjelder for sidebevegelsene.

Det har også kommet spørsmål om det er tilstrekkelig med én slitasjetester ved bruk av kjørebaneløfter. Dette fordi det ikke vil være mulig å teste alle akslene – normalt ikke bakaksel/-akslene – på slitasjetester når denne er montert på kjørebaneløfter, mens ved kontroll på grav kan man kjøre hver enkelt aksling opp på slitasjetesteren. Etter en vurdering har vi kommet til at kravene i § 8 er tilfredsstilt ved at det monteres én slitasjetester på kjørebaneløfter, under forutsetning av at bevegelsen ved bruk av slitasjetester, på eksempelvis forhjulene, er tilstrekkelig til å få frem tilfredsstillende bevegelse på bakhjulene/bakaksel/akslene. Vi anser ikke dette for å være aktuelt for tyngre kjøretøy, men for kjøretøy opp til 7500 kg kan dette være en mulig løsning

Se også informasjon hos Statens vegvesen >