Obligatorisk oppfriskningsopplæring for PKK-kontrollører

Knut Ole Magistad, fagsjef servicemarked og skade og lakk

Som kjent må PKK-kontrollører på kurs for å beholde kompetansen og autorisasjonen for å kunne utføre PKK-kontroller, og dette er et lovpålagt krav. I 2018 kom det en endring i forskriften som innebar at alle PKK-kontrollører måtte ha en personlig godkjenning for å kunne utføre PKK. Forskriften ble innført etappevis med en overgangsordning på tre år. Dette vil si at de første kontrollørene som trenger oppfriskningsopplæring allerede nå må få på plass dette.

Disse aktørene tilbyr godkjente PKK-kurs

Bil Kurs Rogaland (Lette og tunge kjøretøy, samt traktor)

Bilbransjens Opplæringskontor (Lette og tunge)

Bjørn Abrahamsen (Lette)

Byåsen videregående skole (Lette)

Haagensen Holding Enebakk (Lette og tunge)

KBV Norge (Lette)

Moe Mekaniske Kurs og Kompetansebygging (Lette)

NAF (Lette)

Norsk Scania (Tunge)

Opplæringskontoret for Bilfag  (Lette)

Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold (Lette)

ProMeister Solutions (Lette)

Volmax (Tunge)

Volvo Norge (Tunge)

Kilder: Statens vegvesen, Motorbransjen.no og forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy.

Statens vegvesen har pålagt aktørene som tilbyr PKK-kurs en grense på seks deltakere per instruktør mot tidligere ni. Det vil på grunn av dette bli færre deltakere pr kurs. Det er derfor viktig at kontrollørene setter av tid til å gjennomføre kurset innen fristen. Det oppfordres fra kursholderne til at de sertifiserte mekanikerne sjekker fristen for sine personlige oppfriskningskurs på Statens vegvesens nettsider og melder seg på i god tid.

Utsnitt fra § 12 i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy:

"En godkjenning som kontrollør utløper 5 år etter dato for gjennomført opplæring. For å beholde godkjenningen må kontrollører gjennomføre oppfriskningsopplæring i periodisk kontroll tilpasset kjøretøykategorien vedkommende er godkjent for å kontrollere, jf. forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy. Ved gjennomført oppfriskningsopplæring fornyes godkjenningen med 5 år regnet fra dato for gjennomført opplæring. Kontrollør som ikke lenger oppfyller kravene til godkjenning, plikter å melde fra om dette til Statens vegvesen."